Naar het ziekenhuis tijdens de coronacrisis?

Meer informatie

Drie goede vragen

Drie goede vragen is een campagne van de Patiëntenfederatie Nederland en de Orde van Medisch Specialisten. Wij adviseren u om deze drie vragen altijd te stellen als u uw behandelmogelijkheden bespreekt met uw arts.

Op deze manier gaat u goed voorbereid dit gesprek in en kunt u, op basis van de informatie die u vervolgens krijgt, een weloverwogen keuze maken over uw vervolgbehandeling. De drie goede vragen staan vermeld in onderstaand plaatje.

U kunt deze vragen het gemakkelijkst onthouden door deze op te schrijven en mee te nemen naar het gesprek. Schrijf ook andere vragen die u heeft van tevoren op en neem ook pen en papier mee om aantekeningen te maken. U kunt ook iemand die u vertrouwt vragen om mee te gaan naar het gesprek. Deze persoon kan dan eventueel ook aantekeningen maken.

Bent u de afgelopen twee maanden behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis, geeft u dit dan door aan de specialist en aan de baliemedewerker.

Een aantal tips:
– Maak aantekeningen tijdens uw gesprek.
– Stel vooral open vragen, dus: “wat mag ik eten?” en niet “mag ik noten eten?”
– Als iets onduidelijk is, vraag dan om extra uitleg. Als u bijvoorbeeld een woord niet begrijpt, zegt u dit dan tegen de arts.
– Vraag of er informatie is, zoals folders.
– Vraag of er een patiëntenvereniging is.

Naar aanleiding van het gesprek en de bevindingen zal de arts u vragen om meer onderzoeken te ondergaan of, indien nodig, een behandelplan opstellen. Vaak zal er een vervolgafspraak komen of een doorverwijzing naar een ander specialisme.

Bekijk ook onderstaande filmpjes:
Bereid een gesprek bij de arts voor
Bespreek alle mogelijkheden

Gesprekken opnemen
Als patiënt kan het handig zijn om de gesprekken die u voert met uw behandelend arts of een andere zorgverlener op te nemen, bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon. Op deze manier kunt u datgene wat besproken is nog eens op uw gemak terugluisteren. Het maken van dergelijke opnamen voor privégebruik is toegestaan. Wij verzoeken u om vooraf te melden als u een gesprek wilt opnemen. Het is niet toegestaan om deze opnamen te verspreiden buiten de privésfeer, bijvoorbeeld op social media, zonder toestemming van het Reinier de Graaf ziekenhuis.