Coronavirus: informatie over uw afspraak, onze bezoekersregeling en vaccinaties.

Meer informatie

Drie goede vragen

Drie goede vragen is een campagne van de Patiëntenfederatie Nederland en de Orde van Medisch Specialisten. Wij adviseren u om deze drie vragen altijd te stellen als u uw behandelmogelijkheden bespreekt met uw arts.

Op deze manier gaat u goed voorbereid dit gesprek in en kunt u, op basis van de informatie die u vervolgens krijgt, een weloverwogen keuze maken over uw vervolgbehandeling. De drie goede vragen staan vermeld in onderstaand plaatje.

U kunt deze vragen het gemakkelijkst onthouden door deze op te schrijven en mee te nemen naar het gesprek. Schrijf ook andere vragen die u heeft van tevoren op en neem ook pen en papier mee om aantekeningen te maken. U kunt ook iemand die u vertrouwt vragen om mee te gaan naar het gesprek. Deze persoon kan dan eventueel ook aantekeningen maken.

Bent u de afgelopen twee maanden behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis, geeft u dit dan door aan de specialist en aan de baliemedewerker.

Een aantal tips:
– Maak aantekeningen tijdens uw gesprek.
– Stel vooral open vragen, dus: “wat mag ik eten?” en niet “mag ik noten eten?”
– Als iets onduidelijk is, vraag dan om extra uitleg. Als u bijvoorbeeld een woord niet begrijpt, zegt u dit dan tegen de arts.
– Vraag of er informatie is, zoals folders.
– Vraag of er een patiëntenvereniging is.

Naar aanleiding van het gesprek en de bevindingen zal de arts u vragen om meer onderzoeken te ondergaan of, indien nodig, een behandelplan opstellen. Vaak zal er een vervolgafspraak komen of een doorverwijzing naar een ander specialisme.

Bekijk ook onderstaande filmpjes:
Bereid een gesprek bij de arts voor
Bespreek alle mogelijkheden

Gesprekken opnemen
Als patiënt kan het handig zijn om de gesprekken die u voert met uw behandelend arts of een andere zorgverlener op te nemen, bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon. Op deze manier kunt u datgene wat besproken is nog eens op uw gemak terugluisteren. Het maken van dergelijke opnamen voor privégebruik is toegestaan. Wij verzoeken u om vooraf te melden als u een gesprek wilt opnemen. Het is niet toegestaan om deze opnamen te verspreiden buiten de privésfeer, bijvoorbeeld op social media, zonder toestemming van het Reinier de Graaf ziekenhuis.