Aangepaste routing door bestratingswerkzaamheden nieuwbouw

Begin september is gestart met de aanleg van nieuwe bestrating rondom het nieuwe ziekenhuis, zodat het hele terrein voor de oplevering in maart 2015 is bestraat. De werkzaamheden zorgen voor een aangepaste routing tussen de gebouwen B en H.

De looproute tussen de gebouwen B en H is tot eind september tijdelijk versmald. Er komt een strook van circa vijf meter direct langs de nieuwbouw. Dit pad is toegankelijk voor zowel voetgangers als de Reinier Shuttle. U kunt dus gewoon gebruik maken van deze dienst, die patiënten en bezoekers vervoert tussen de gebouwen B en H.

Gebouwen blijven bereikbaar

Ook de ingangen van de gebouwen De Gravin (GGZ Delfland) en het Diagnostisch Centrum SSDZ blijven bereikbaar via aangelegde beplating. De eerste fase van deze bestratingswerkzaamheden duurt tot eind september. Als er in de periode daarna nog wijzigingen in de routing optreden, dan zal dit via berichtgeving op de website en door middel van bebording en hekken zichtbaar zijn.