Aangescherpte bezoekersregeling

Het Reinier de Graaf ziekenhuis past met onmiddellijke ingang de bezoekregeling aan om verspreiding van het coronavirus te beperken.

Patiënten mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, onder voorwaarde dat deze bezoeker geen koorts heeft, kortademig is, hoest en/of luchtwegklachten heeft.

Deze regeling geldt voor alle afdelingen, met uitzondering van: 

- Kinderafdeling/Neonatologie: 1 ouder mag, zoals gebruikelijk, altijd aanwezig zijn. De andere ouder/verzorger telt als de bezoeker van die dag. 

- Verloskamer/Kraamafdeling: moeder en kind zijn beiden opgenomen patiënt en mogen samen 1 bezoeker per dag ontvangen.

- Voor patiënten in kritieke toestand gelden geen beperkingen ten aanzien van het aantal bezoekers.
De reguliere bezoektijden blijven gehandhaafd.

De reguliere bezoektijden blijven gehandhaafd.