Afdeling Radiologie gaat forensisch radiologische onderzoeken verrichten

Na een overlijden is er soms onduidelijkheid over de doodsoorzaak. Wanneer er mogelijk sprake is van een niet-natuurlijke dood kan de Officier van Justitie opdracht geven tot nader onderzoek. Ziekenhuizen in Nederland kunnen hierbij helpen. Ook het Reinier de Graaf ziekenhuis gaat nu meehelpen bij het verrichten van dergelijke forensisch radiologische onderzoeken.

De radiodiagnostisch laboranten van de afdeling Radiologie gaan deze onderzoeken uitvoeren. Een overledene wordt met behulp van een CT- en/of MRI-scanner onderzocht om zo meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. Met behulp van de beelden kan bekeken worden of er bijvoorbeeld sprake is van breuken, bloedingen of andere letsels. De beelden gaan vervolgens via een beveiligde verbinding naar het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), waar een gespecialiseerd team de beelden beoordeelt en rapporteert aan het Openbaar Ministerie.

Reinier de Graaf is naast het MUMC+ en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort het derde ziekenhuis in Nederland dat deze radiologische onderzoek op deze wijze mag uitvoeren. “Het MUMC+ heeft ons gevraagd om dit te doen vanwege onze uitstekende faciliteiten, waardoor naast het uitvoeren van forensisch radiologisch onderzoek de spoedzorg gewoon door kan gaan”, aldus manager afdeling Radiologie Irma van Gelderen. “Bovendien was er veel enthousiasme onder de laboranten om deze extra taak op te pakken. Als ziekenhuis vinden we het belangrijk om ook op deze manier maatschappelijk relevant werk te verrichten.”

Naar verwachting zal Reinier de Graaf per week 1 à 2 forensisch radiologische onderzoeken uitvoeren. De laboranten van de afdeling Radiologie hebben geen extra training nodig om dit te kunnen doen, omdat ze alle benodigde kennis al in huis hebben. Van Gelderen: “We doen dit in de avonduren zodat patiënten en bezoekers hier niets van merken en de reguliere zorg gewoon door kan gaan. Bovendien zijn deze onderzoeken geheel veilig, zowel op het gebied van hygiëne als privacy.”

Freek van Daal (adjunct-directeur MUMC+ en Carina Hilders (directeur Reinier de Graaf) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van de forensisch radiologische onderzoeken.