Alle religies welkom in Stiltecentrum

In de media zijn berichten verschenen over ons Stiltecentrum. Hieruit zou het beeld kunnen ontstaan dat er in ons ziekenhuis geen ruimte is voor gelovigen (anders dan Islamitisch) om in gebed te gaan. Dit is onjuist.

In het Stiltecentrum is – net als in de oudbouw- voor een ieder ruimte om zich op zijn of haar eigen manier te bezinnen.  Dat kan met rust, meditatie of gebed. We hebben hiervoor een ruimte die is ingericht als gebedsruimte met wasgelegenheid en een ruimte die universeel is ingericht. Want ook mensen met een neutrale levensbeschouwing moeten zich thuis kunnen voelen.

De inrichting van het universele deel van het Stiltecentrum heeft bij de verhuizing naar ons nieuwe ziekenhuis helaas vertraging opgelopen. Hierdoor is de inrichting van deze ruimte op dit moment nog minimaal. De Islamitische gebedsruimte is wel al gereed. Mogelijk dat hierdoor een beeld is ontstaan van ongelijke aandacht voor de inrichting van de verschillende ruimtes.

Wij voltooien de komende tijd de inrichting verder. Onder meer met symbolen en beelden, waar mensen zich tijdens bezinning op kunnen richten. De geluiden die wij nu horen, bevestigen ons idee dat hier behoefte aan is. We proberen daarbij rekening te houden met ‘de grote gemene deler’, dus ook de niet-gelovigen.

We horen geluiden van mensen, die vinden dat een ziekenhuis alleen een algemeen Stiltecentrum moet bieden. We volgen de discussie hierover met belangstelling. Uit ervaring weten we dat mensen die met levensvragen worden geconfronteerd, rust en kracht kunnen halen uit hun geloof. Patiënten en familie kunnen daarom in ons ziekenhuis aanspraak maken op geestelijke verzorging, die zo goed mogelijk aansluit bij zijn of haar geloofsbeleving of levensovertuiging.

In het Stiltecentrum liggen boeken van verschillende wereldreligies. Op zondagmorgen bieden we ziekenhuisdiensten, met afwisselend een protestantse en katholieke voorganger. Vrijwilligers halen patiënten, die deze dienst bij willen wonen, op en begeleiden ze. Verder hebben we geestelijk verzorgers met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden -katholiek, protestants en humanistisch- die voor patiënten een ritueel  kunnen voltrekken, zoals een ziekenzegen, een gebed, de nooddoop of een aangepast ritueel.

We hechten er tot slot aan te vermelden dat het stiltecentrum tot stand is gekomen met een oud legaat. Dat bepaalde dat deze gelden ten goede moest komen aan een voorziening voor patiënten en familie. Het publieksgeld besteden wij, zoals bij ons gebruikelijk is, aan de patiëntenzorg.

Overigens hadden wij ook in de oudbouw een Stiltecentrum en een Islamitische gebedsruimte. Hier hebben wij nooit eerder opmerkingen over gehad. Beide ruimtes werden goed gebruikt. We hopen en verwachten dat als de inrichting van het universele gedeelte gereed is, we iedereen een prettige plek kunnen bieden om zich te bezinnen.