Begin aanleg groenstrook rond ziekenhuisterrein

Op het terrein van het Reinier de Graaf Gasthuis wordt vanaf maandag 7 augustus een begin gemaakt met de aanleg van een vernieuwde groenstrook. Het gaat om het zuidelijke deel van het terrein, strekkend van het nieuwe parkeerterrein voor personeel (locatie voormalig H-gebouw) tot aan de achterkant van de oude parkeergarage voor bezoekers. De werkzaamheden kunnen enige overlast voor omwonenden veroorzaken, zij zijn per brief hierover geïnformeerd.

Voor de aanleg van de groenstrook moet een groot deel van het bestaande groen verdwijnen, omdat dit in slechte conditie is. Eerst wordt de ondergroei weggehaald, inclusief de bomen waarvoor geen kapvergunning nodig is. In overleg met een ecoloog is besloten om hiermee in augustus te beginnen om zo de impact op dieren en planten zo beperkt mogelijk te houden. Vervolgens vindt een bodemonderzoek plaats om te kijken of de bodem verontreinigd is. Nadat de kapvergunning is verleend, worden bomen gekapt. Daarna wordt een begin gemaakt met de definitieve inrichting van de groenstrook. Het is nog niet duidelijk wanneer deze werkzaamheden starten.

Op de vernieuwde groenstrook worden nieuwe bomen geplant ter compensatie van de bomen die worden gekapt. Ook op andere plekken op het ziekenhuisterrein zijn en worden nieuwe bomen geplant ter compensatie van de bomen die zijn verdwenen als gevolg van de nieuwbouw van het ziekenhuis.  Daarnaast wordt de bestaande watergang verbreed, om zo ruimte te bieden aan overtollig water. Deze watergang krijgt een natuurlijke oever. Het vernieuwde stuk natuur biedt onder meer ruimte aan verschillende soorten vogels, vissen, vleermuizen en amfibieën. De aanleg van de groenstrook is het sluitstuk van de herinrichting van het ziekenhuisterrein, waarbij onder meer een nieuw voorplein wordt aangelegd.

Bekijk hier een plattegrond van de toekomstige groenstrook.