Betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten door PijnLijn

Het Reinier de Graaf ziekenhuis werkt sinds kort met een speciale telefoonlijn om oncologiepatiënten beter te kunnen ondersteunen bij pijnklachten, de zogenoemde PijnLijn. Patiënten die hiervan gebruikmaken, worden drie keer per week gebeld door een geautomatiseerd telefoonsysteem. De PijnLijn vraagt de patiënt vervolgens een cijfer te geven aan de pijn die hij of zij op dat moment voelt, van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn). Bij een pijnscore van 5 of hoger belt de gespecialiseerd oncologieverpleegkundige bij wie de patiënt onder behandeling is terug om te bespreken wat eraan de pijn gedaan kan worden. Reinier de Graaf is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat gebruikmaakt van een dergelijk systeem voor de zorg van pijnklachten in de thuissituatie.

Patiënten zijn over het algemeen terughoudend om aan de bel te trekken als ze veel pijn hebben en wachten vaak tot ze een afspraak in het ziekenhuis hebben om dit aan te geven. Dankzij de PijnLijn is de drempel om de pijnklachten te bespreken lager. “Omdat we eerder op de hoogte zijn van de pijn van een patiënt kan eerder worden begonnen met adviezen over pijnbehandeling, zoals het geven van extra pijnmedicatie of fysiotherapie. De PijnLijn geeft wat dat betreft een verbetering van de kwaliteit van leven”, aldus Mariëtte Knegtmans, verpleegkundig specialist Pijn en Palliatieve zorg van Reinier de Graaf. Samen met haar collega Michel Wagemans, anesthesioloog-pijnspecialist en bestuurslid van de Stichting Pijn bij Kanker, hebben zij de PijnLijn geïntroduceerd in het ziekenhuis.

“In de afgelopen 6 maanden hebben 54 patiënten gebruikgemaakt van de PijnLijn”, aldus Knegtmans. “Patiënten ervaren het contact dat zij met het ziekenhuis hebben door middel van de Pijnlijn als zeer positief. Zo geven zij aan dat ze het prettig vinden dat diezelfde dag nog contact wordt opgenomen.” Patiënten van Reinier de Graaf kunnen zich via de gespecialiseerd oncologieverpleegkundigen aanmelden voor de PijnLijn.