Bezoekregeling verder aangescherpt

De bezoekregeling is met onmiddellijke ingang opnieuw aangescherpt, om verspreiding van het coronavirus te beperken.

•Patiënten mogen 1 bezoeker per dag ontvangen (1 keer per dag)
•Op de poliklinieken en de Spoedeisende Hulp mag 1 begeleider mee
•Patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het corona virus mogen géén bezoek ontvangen.

Er zijn situaties waarin we deze regeling in overleg met de behandelend arts versoepelen, bijvoorbeeld op de Intensive Care, bij kinderen, geboortes en bij patiënten in de laatste levensfase.

Voor alle bezoekers van het ziekenhuis geldt de voorwaarde dat zij geen koorts hebben, niet kortademig zijn, niet hoesten en/of geen luchtwegklachten hebben. 

Wij begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, die voor zowel onze patiënten als voor onze bezoekers een grote impact kan hebben. Toch willen we er alles aan doen om nieuwe besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

De reguliere bezoektijden blijven gehandhaafd.