Bloedprikken op afspraak

Per september wer­ken we op al onze bloed­af­na­melocaties zoveel moge­lijk met geplan­de afspra­ken. Door het wer­ken op afspraak kunnen we het aan­tal per­so­nen in de wacht­ka­mers tot een mini­mum beperken en de ander­hal­ve meter afstand voor zowel pati­ën­ten als mede­wer­kers waarborgen.

“Wij doen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Daarom nemen we voorzorgsmaatregelen om u veilige zorg te kunnen bieden. Een van deze maatregelen is bloedafname op afspraak”, aldus Miranda Brijs, hoofd Bloedafname Nederland Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum. "Hiermee voorkomen we drukte in onze wachtkamers. Een ander bijkomend voordeel is dat de patiënt direct wordt geholpen, waardoor de wachttijden worden verminderd. Wel is het belangrijk dat mensen zich niet meer dan 5 minuten van tevoren aanmelden."

U maakt hier onli­ne een afspraak voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van mate­ri­a­len (zoals uri­ne). Voor ove­ri­ge onder­zoe­ken (zoals fun­dus­fo­to­gra­fie of glu­co­setole­ran­tietest) belt u met het Klant Con­tact Cen­trum (tel: 088 260 4000) van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum.