Centrum voor Slaapstoornissen vijfsterren Topkliniek

De ApneuVereniging geeft het Centrum voor Slaapstoornissen van Reinier de Graaf vijf sterren. Ons ziekenhuis behoort hiermee tot een van de acht Topklinieken van Nederland. De uitkomst is gebaseerd op een onderzoek onder ruim 4000 patiënten met slaapapneu. Jaarlijks onderzoekt de ApneuVereniging de kwaliteit van de centra die betrokken zijn bij de diagnose en behandeling van deze aandoening. Met name de deskundigheid van de specialisten en de organisatie van diagnose en behandeling van Reinier de Graaf’s slaapcentrum is hoog gewaardeerd.

Het Centrum voor Slaapstoornissen bevindt zich in Diaconessenhuis Voorburg. Hier werken drie specialismen samen: KNO-artsen, longartsen en neurologen. Dit is nodig om complexe slaapproblemen, zoals slaapapneu, snurken en andere slaapstoornissen snel en adequaat te kunnen behandelen. Daarnaast  is een gespecialiseerd verpleegkundige of laborant (OSAS-consulente) betrokken. 
Hij/zij geeft de patiënt informatie over de aandoening en het behandeltraject en begeleidt, indien nodig, tevens de patiënt bij een CPAP behandeling.

Wat is slaapapneu?

Het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) is een slaapstoornis waarbij sprake is van ademstilstand of een sterk verminderde ademhaling tijdens het slapen. Een apneu is een pauze van de ademhaling die ten minste 10 seconden duurt. Er is pas sprake van het slaapapneu syndroom wanneer je vaker dan 5 keer per uur ademstilstanden hebt. Slaapapneu gaat vaak samen met snurken en resulteert in (ernstige) vermoeidheid of andere gezondheidsklachten.

Multidisciplinair

Het onderzoek van de ApneuVereniging gaat verder dan het gebruikelijke tevredenheidsonderzoek. Er wordt gevraagd naar prestatie (wat gebeurt er en hoe?) en waardering. Teamleider Hilde van Winden is dolblij met het resultaat: “Onze multidisciplinaire samenwerking waarbij patiënten zowel door een neuroloog, KNO-arts, als longarts worden gezien werpt zijn vruchten af. Er is een betere afstemming en patiënten krijgen hierdoor sneller de juiste diagnose en behandeling. De vijfsterren notificatie is een geweldig compliment voor iedereen die heeft bijgedragen aan een slimmere organisatie.”