Convenant tilt zorg voor patiënten met een beroerte naar een nog hoger plan

"Op het juiste moment, op de juiste plaats de juiste zorg verlenen, dat is wat we met de CVA -ketenpartners DWO beloven aan cliënten die een beroerte hebben gehad.” Colette van Driel, medeondertekenaar namens het Reinier de Graaf ziekenhuis, is trots op deze stap in de samenwerking voor patiënten die een beroerte hebben gehad. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we hiermee de CVA-zorg nog beter maken”.

12 mei, internationale dag van de beroerte

De ketenpartners Careyn, Pieter van Foreest, Sophia Revalidatie en Reinier hebben een gezamenlijk een convenant opgesteld, waarmee zij hun samenwerking naar een nog hoger plan tillen. En natuurlijk was dan 12 mei, de internationale dag van de beroerte, de uitgelezen dag voor bestuurders en directieleden om het convenant feestelijk te ondertekenen. De ondertekening in de serre van de Bieslandhof van Pieter van Foreest, werd bijgewoond door de Delftse wethouder voor wonen, stedelijke vernieuwing en zorg, Raymond de Prez. Met een korte zoekopdracht op de nieuwe site www.cvaketendwo.nl lanceerde hij de nieuwe website voor de CVA-keten DWO. Deze site biedt alle informatie over de zorg rond patiënten die een beroerte hebben gehad. 

De ondertekenaars van het convenant:
de heer Lommerse (Careyn), mevrouw Van Driel (Reinier de Graaf ziekenhuis), mevrouw Van der Meer (Sophia Revalidatie) en de heer Bleijenberg (Pieter van Foreest).
Foto: B.Klarenbeek
 

Visie op ketenzorg

Christa Faber, CVA ketencoördinator DWO: “als samenwerkende partners hebben we een aantal kernwaarden die ons verbinden in deze mooie visie: ‘door transparantie, vertrouwen in elkaars professionaliteit en het streven naar continu verbeteren proberen we zoveel mogelijk  aan te sluiten op de vraag van de cliënt’. We streven ernaar dat de cliënt de aangeboden zorg als een samenhangend en geïntegreerd geheel ervaart, zonder drempels of schotten tussen de verschillende schakels van de keten.”

Wethouder van Delft, de heer De Prez, lanceerde de nieuwe website www.cvaketendwo.nl.
Foto: B.Klarenbeek
 

De CVA keten Delft-Westland en omgeving: patiënten na een beroerte optimale zorg bieden

De CVA-keten zorgt ervoor dat iemand met een CVA –een beroerte- op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaatskan ontvangen. Het is de bedoeling dat de zorg die geboden wordt door de verschillende partners een samenhangend en geïntegreerd geheel vormt. Zonder drempels of schotten tussen de verschillende schakels van de keten. Iedere partner heeft zijn eigen specialisaties die een cliënt ten goede komen. Door maximale samenwerking en afstemming tussen de deelnemende partijen en permanente ontwikkeling van professionals, stellen de ketenpartners elkaar in staat om toegankelijke, adequate en steeds betere zorg te organiseren en te verlenen.

www.cvaketendwo.nl