Delftse wethouder en directeur Reinier de Graaf ziekenhuis verkennen leefbaarheid van de wijk Buitenhof

Wethouder Hatte van der Woude (Onderwijs, Jeugd, Integratie en Emancipatie) en directeur Reinier de Graaf ziekenhuis Carina Hilders stapten gisteren samen op de fiets voor een tocht door de wijk Buitenhof. Doel van de rit was om te verkennen hoe de gemeente Delft en het ziekenhuis in de wijk breder kunnen samenwerken op het gebied van educatie, gezondheid, revalidatie en participatie. En hoe het ziekenhuis als maatschappelijke instelling bij kan dragen aan het verbeteren van de fysieke verbindingen tussen de bestaande en nieuwe woonwijken die rond het ziekenhuis ontwikkeld worden. 

“In onze gebiedsgerichte aanpak “Kansen voor de Buitenhof” werken we samen met bewoners en maatschappelijke organisaties aan een betere leefbaarheid in de wijk. In dat plan streven we onder andere naar grotere zelfredzaamheid en deelname van burgers in de samenleving. Een goede gezondheid en duurzame vitaliteit spelen hierin een belangrijke rol. Ik zie dan ook veel kansen om samen met het ziekenhuis te werken aan initiatieven die (betere) gezondheid en vitaliteit van de bewoners kunnen bevorderen”, aldus wethouder Van der Woude. 

Carina Hilders ziet samenwerken voor een betere leefbaarheid in de wijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid: “Solidariteit is een belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheidszorg. We moeten zorg met elkaar en voor elkaar goed organiseren. Hoe eerder we kwetsbare groepen zoals vrouwen, jongeren en ouderen kunnen ondersteunen met de juiste zorg en doeltreffende ondersteuning hoe beter. Reinier de Graaf kan hier ook aan bijdragen met preventieprogramma’s, educatie en mogelijk ook met arbeidsparticipatiemogelijkheden. Ook zien we een actieve rol om bestaande woonwijken te verbinden met de nieuwe wijken. Zo kan het ziekenhuis in de wijk een waardevolle bijdrage leveren aan de gebiedsgerichte aanpak Kansen voor de Buitenhof”.