Dialyse-afdeling zet meer in op fietsen tijdens behandeling

De Tour de Dialyse is inmiddels een echte zomerklassieker en ook de Elfstedentocht gaat de komende winter gefietst worden op de dialyse-afdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Ook buiten het seizoen wordt er door patiënten op de dialyse-afdeling twee à drie keer per week getraind. De dialyse-afdeling zet dan ook steeds meer in op fietsen tijdens de behandeling. 

Tourleidster en dialyseverpleegkundige Judith van Holsteijn heeft inmiddels een werkgroep opgericht om dialysepatiënten zo veel mogelijk in beweging te krijgen en houden. Judith, collega Joop Benning, de nefrologen (artsen voor nierziekten) en de fysiotherapeuten zijn namelijk vast overtuigd van het belang van het fietsen tijdens de dialysebehandeling. Het is goed voor de conditie, de bloeddruk en de bloeddoorstroming. Hierdoor vermindert de kans op kramp en jeuk en is er een betere afvoer van afvalstoffen. Daarnaast is meer bewegen goed tegen hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht, botontkalking, hart- en  vaatziekten en suikerziekte.

Trainen voor de individuele tijdrit

Dialysefietsen werkt niet alleen preventief, maar is volgens de werkgroep ook heel goed om patiënten voor te bereiden op een zware ingreep zoals een niertransplantatie. Judith: “De lichamelijke conditie van dialysepatiënten is vaak ernstig verminderd. Daarom is het belangrijk dat zij op een verantwoorde manier bewegen. Na overleg met en toestemming van de nefroloog maken we voor iedere dialysepatiënt een fietsprogramma op maat. De patiënt is dan in een betere conditie om een operatie te ondergaan.”

Het bewegingsprogramma is daarnaast ook heel geschikt voor dialysepatiënten die al een zware operatie achter de rug hebben. Zij kunnen zo werken aan het langzaam opbouwen van hun fysieke gestel.

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten Wim van den Bos en Roy van Leusden houden sinds kort dagelijks het trainingsprogramma bij van twee patiënten die in afwachting  zijn van een niertransplantatie. Voordat de trainingsperiode gaat starten, nemen zij met de patiënt een vragenlijst door en laten hen verschillende tests uitvoeren. Zo ontstaat een overzicht van de conditie van de patiënt en kunnen zij op basis van deze gegevens het dagelijkse trainingsprogramma opstellen. De dialysepatiënten fietsen drie keer per week tijdens de dialyse, waarbij zij één keer per week begeleiding krijgen van de fysiotherapeuten.   

Roy: “Samen met mijn collega Wim maak ik voor iedereen een haalbaar fietsprogramma, waarbij we op de bedfiets vooral variëren op weerstand voor de spierontwikkeling én op snelheid om de conditie op te bouwen."

Wim: “Feitelijk passen we het principe van better in, better out toe: hoe beter de conditie van de patiënt vóór een operatie  is, des te beter die conditie na afloop zal zijn. Ze zullen na de operatie ook minder last hebben van complicaties. Daarbij kijken we behalve naar de algehele conditie van patiënten ook naar specifieke verbeterpunten. Per aandoening willen we in Reinier de Graaf patiënten steeds meer en gericht vooraf trainen, op punten waar dat het meest effectief voor hen is." 

Iedere dialysefietser een eigen parcours?

De bedfiets is inmiddels een veel gebruikt trainingsapparaat op de dialyseafdeling. Maar liggend trappen met uitzicht op een kale muur is natuurlijk minder leuk. Ook daar heeft de afdeling iets op gevonden, namelijk het Fietslabyrint. Via een beeldscherm en een verbinding met de bedfiets kunnen patiënten een interactieve fietstocht houden op diverse trajecten in binnen- en buitenland. De fietsers bepalen zelf het tempo en met twee knoppen kunnen zij letterlijk links- of rechtsaf slaan op de voorgeprogrammeerde stadstour. 
Om het Fietslabyrint mogelijk te maken, is een verzoek voor financiële ondersteuning gedaan bij de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf.