Dialyse op pad in Rotterdam

In het kader van de feestelijke opening van de nieuwe dialyseafdeling zijn onlangs 26 dialyse patiënten en hun familieleden een dag op stap geweest met dialysecollega’s en dialysevrijwilligers. De vrijwilligers hebben leuke, haalbare ideeën aangedragen om invulling te geven aan deze dag.  Een uitgelezen moment voor de vrijwilligers om eens kennis te maken met familieleden van de patiënten. 

“Met 58 man verdeeld over twee touringcars vertrokken wij naar Rotterdam.” vertelt Karin de Winter (medisch maatschappelijk werkster). “En iedereen had er zin in! Na een voorspoedige reis kwamen wij aan bij de Rotterdamse haven. Middenin het drukke verkeer van zee- en binnenvaartschepen hebben we een bijzondere vaartocht beleefd door de grootste havens van Europa. De indrukwekkende skyline met imposante gebouwen hebben we aan ons voorbij zien glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers.” 

Prachtige lunch

“Na deze boeiende vaartocht zijn we gaan lunchen bij restaurant “Prachtig”. Prachtig zit in het kloppend hart van Rotterdam met uitzicht op de Willemsbrug,  de Erasmusbrug en de dynamische Kop van Zuid. Een zeer goed verzorgd lunch, waarbij de deelnemers gezellig met elkaar in gesprek waren. Dit was een moment om elkaar eens buiten het ziekenhuis te treffen. Zo konden de patiënten en familieleden bijvoorbeeld ervaringen uitwisselen als ze daar behoefte aan hadden. Praten met mensen in een vergelijkbare situatie kan steunen bieden. Het verhaal van de ander is soms erg herkenbaar. Sociale (gezamenlijke) activiteiten zijn soms moeilijker te ondernemen door afnemende gezondheid. Het is fijn om deze mogelijkheid als dialyse afdeling te kunnen bieden.”

Karin benadrukt het belang van dit soort activiteiten. “Op deze wijze kunnen patiënten en hun familielid onbezorgd een dagje uit en in contact komen met medepatiënten. En dit had ik als maatschappelijk werker voor ogen toen ik het uitje organiseerde. Deelnemers een fijne onbezorgde dag bezorgen, met een familielid een leuke activiteit kunnen ondernemen en het onderlinge contact bevorderen. Afgaande op het enthousiasme en de leuke reacties van de deelnemers is het een geslaagde dag geweest."

Vrijwilligers

Er zijn acht vrijwilligers verbonden aan de dialyse afdeling. Sommige patiënten vinden het prettig om tijdens de dialyse afleiding te hebben. Vrijwilligers kunnen samen met de patiënt  een spelletje doen, voorlezen, creatief bezig zijn of gewoon een gesprek voeren over bijvoorbeeld gezamenlijke hobby’s of interesses. Op deze wijze hoopt Reinier de belastbaarheid van de dialysebehandeling voor de patiënten te verkleinen.