Digitale patiëntkamerbordjes in nieuwbouw Reinier de Graaf

Alle patiëntkamers binnen de nieuwbouw van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft beschikken over een digitaal kamerbordje. Hierop wordt continu een actueel overzicht van patiënten per kamer getoond. Reinier de Graaf is het eerste ziekenhuis in Nederland waarbij deze toepassing gebruik maakt van een geautomatiseerde koppeling aan ChipSoft EZIS.

 

Guido Pater, projectleider namens het Reinier de Graaf: ‘Bij een nieuw ziekenhuis hoort innovatie/verdere digitalisering. Dit dragen we met deze voor patiënten, bezoekers, artsen en verpleegkundigen zichtbare oplossing, verder uit. Bovendien werkt dit voor de verpleging veel efficiënter. Naast de registratie in EZIS zijn er geen extra handelingen meer nodig om de juiste patiënt bij de juiste kamer weer te geven.’

Digitaal

Met het inzetten van de draadloze, digitale bordjes wordt in het nieuwe ziekenhuis op basis van informatie uit ChipSoft EZIS getoond welke patiënten op een kamer liggen. Verhuist de verpleging een patiënt binnen EZIS naar een andere kamer, dan wijzigen direct beide bordjes. Verpleegkundigen hoeven de kaartjes niet langer handmatig te vervangen. Bovendien is het risico op verkeerd spellen en schrijven van namen tot een minimum teruggebracht.

Medewerkers reageren enthousiast op de nieuwe oplossing. ‘Kijk, als ik deze patiënt versleep dan…’ -- verpleegkundigen rennen naar een patiëntkamer – ‘staat hij hier gewoon direct op het bordje!!’ ‘

Een groot voordeel is dat de gebruikers meteen begrepen hoe het werkt en het, doordat de oplossing erg stabiel draait, ook als erg betrouwbaar wordt ervaren’, aldus Guido.