Doe mee aan de Gebouwenloop en help de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf

Op zaterdag 30 juni wordt voor de vijfde keer de Gebouwenloop van Reinier de Graaf georganiseerd. Dit is een hardloopwedstrijd door en om het Gasthuis in Delft, waarmee geld in wordt gezameld voor de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf. 

Deze stichting zet zich onder meer in voor kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis verblijven. Met de opbrengst uit de inschrijf- en sponsorgelden gaan we patiëntenkamers voorzien van aangepast materiaal om de ouderen zich meer thuis te laten voelen.

Aan de Gebouwenloop kunnen zowel medewerkers van het ziekenhuis meedoen, als alle andere geïnteresseerden. De kosten voor deelname bedragen 10 euro per persoon. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf. Daarnaast kunt u zich laten sponsoren door bijvoorbeeld familie en vrienden om extra geld in te zamelen. 

Deelnemers kunnen 2,5 of 5 kilometer lopen. Inschrijven is mogelijk via dit formulier. Het deelnamebedrag kan worden overgemaakt via rekeningnummer NL63 RABO 0319436217 ten name van Stichting Vrienden van Reinier de Graaf, onder vermelding van Gebouwenloop 2018. Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt. Deelnemen kan vanaf 12 jaar en is voor eigen risico.

We verzamelen om 10.30 uur op het parkeerterrein achter het ziekenhuis, Reinier de Graafweg 5. Het startschot is om 11.30 uur.