Eerste diagnose binnen 24 uur

Voor vijfde keer roze lintje voor Reinier de Graaf

 

Vrouwen met een knobbeltje in een borst of een afwijking op hun borstfoto, willen zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Reinier de Graaf biedt die. Binnen 24 uur na verwijzing kan de vrouw al in het ziekenhuis terecht. Normaal gesproken krijgt de patiënt nog dezelfde dag de diagnose te horen.

Gelukkig hebben acht van de tien vrouwen geen kwaadaardige tumor. Is daar wél sprake van, dan krijgt de patiënt nog dezelfde dag een behandelplan voorgesteld. Dat gebeurt jaarlijks bij ongeveer 350 vrouwen (en enkele mannen).

Deze patiëntgerichte zorg is voor de Borstkankervereniging Nederland (BVN) reden ons ziekenhuis voor de vijfde keer in vijf jaar het roze lintje toe te kennen. Reinier de Graaf voldoet aan álle 13 normen, die de vereniging hiervoor stelt.

Maatwerk

“Een sterk punt van Reinier de Graaf is dat we maatwerk bieden”, zegt internist-oncoloog Monique Bos. “We kijken naar het type borstkanker, want elke variant vergt een specifieke aanpak. We kijken ook naar de patiënt: is zij bijvoorbeeld jong of oud? En we kijken tot slot naar de lichamelijke conditie: heeft de patiënt nog nooit in een ziekenhuis verbleven of heeft zij bijvoorbeeld drie hartinfarcten achter de rug?”

De antwoorden op deze vragen leiden tot een benadering die is toegesneden op de individuele patiënt. Bos: “Een relatief nieuwe en vaak ook succesvolle strategie is bijvoorbeeld dat we behandelingen in de omgekeerde volgorde uitvoeren dan voorheen meestal gebeurde. Een deel van de patiënten heeft baat bij chemotherapie als eerste behandeling. Daarmee wordt de tumor verkleind. Pas daarna volgt een chirurgische ingreep.”

Geen chemotherapie

Het patiëntgerichte behandeltraject voorkomt ook onnodige belasting. Oncologisch chirurg Frederique Gilissen geeft een voorbeeld: “In een selecte groep bestuderen we behalve de biologische processen ook het DNA van de tumor. Op basis daarvan stellen we bijvoorbeeld vast of deze een groot risico heeft op uitzaaiingen. Als dat niet het geval is, hoeven we bij geen chemotherapie toe te passen.”

Vrouwen met borstkanker kunnen uitzaaiingen hebben in de lymfeklieren in de oksel. Bij sommige patiënten is Reinier de Graaf in staat de behandeling van de oksel te beperken. Sterker, steeds meer patiënten kunnen gevrijwaard blijven van een volledige okseloperatie.

Reconstructie

Bij vrijwel alle vrouwen met borstkanker is operatieve verwijdering van tumorweefsel noodzakelijk. Gilissen: “Bij een borst-besparende operatie streven we ernaar zoveel mogelijk gezond weefsel te handhaven, waarbij we vanzelfsprekend de veiligheidsmarges in acht nemen, en de borst zó te reconstrueren dat een mooi cosmetisch resultaat wordt bereikt. Helaas moet bij vier van de tien vrouwen de borst worden geamputeerd. Maar bij bijna de helft daarvan kan de plastisch chirurg direct een nieuwe borst maken met een prothese. Als dit niet mogelijk is, kan voor een latere reconstructie gekozen worden, bijvoorbeeld met materiaal uit de rug of eventueel de buik van de patiënt. Tepelbesparing is daarbij ook een doel.”

Terug in arbeidsproces

Tijdens de nazorg staan ook de specifieke behoeften van de patiënt centraal. Gilissen: “Bij de controles gaan we bijvoorbeeld na of de vrouw nog veel verwerkingsproblemen heeft of bang is. Een heel belangrijke vraag is ook of zij haar weg weer kan vinden in het arbeidsproces. Desgewenst staat een psycholoog de vrouw bij of doet de patiënt mee aan een revalidatieprogramma om in een betere lichamelijke conditie te komen.”

Breed team

Een breed team van medisch specialisten buigt zich in Reinier de Graaf over patiënten met borstkanker: radiologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, oncologisch-chirurgen, plastisch en reconstructieve chirurgen, pathologen, verpleegkundig specialisten en tot slot de gespecialiseerde oncologisch verpleegkundige. Die laatste is zowel rondom als na de behandeling de vaste contactpersoon voor de patiënt. Reinier de Graaf levert bijdragen aan steeds betere oncologische zorg. Zo doet het ziekenhuis mee aan onderzoek naar behandelmethoden en wordt jaarlijks twee keer de klinische en organisatorische gang van zaken in Reinier de Graaf tegen het licht gehouden. Op het vlak van ‘mammazorg’ valt Reinier de Graaf bij zorgverzekeraar CZ al jaren in de categorie ‘Beste Ziekenhuizen’. Dat betekent dat CZ patiënten adviseert naar Delft te gaan.

Via de Monitor zijn alle gegevens in te zien