Elsevier: Reinier de Graaf behoort tot 10 beste ziekenhuizen

Veilig, met goede service, hedendaags en medisch up-to-date. Opinieblad Elsevier geeft Reinier de Graaf de maximale totaalscore van 4 bolletjes. We behoren daarmee opnieuw tot de 10 beste ziekenhuizen van Nederland. Elsevier rekent ons ziekenhuis  tot de kopgroep: de laatste vijf jaar scoren we een constante  hogere eindscore dan gemiddeld. Slechts 15 andere Nederlandse ziekenhuizen maken dit waar. 

Jaap van den Heuvel, directeur Reinier de Graaf, is verheugd met de toppositie in de Elsevierlijst. “Dat is in de eerste plaats te danken aan de inzet van onze  fantastische medewerkers. Bovendien laat de hoge en stabiele kwaliteit van zorg zien dat kwaliteit bij ons geen toeval is. Die hoge kwaliteit van zorg willen we vasthouden, verbeteren en voelbaar maken voor onze  patiënten. ”

Medische zorg

Elsevier beoordeelt ziekenhuizen op twee hoofdthema’s: medische zorg en patiëntgerichtheid. De medische zorg toetst Elsevier aan de hand van de geldende wetenschappelijke inzichten en de mate van patiëntveiligheid. Op dit onderdeel scoren we boven het landelijk gemiddelde (3 van de 4 bolletjes).

We laten helaas punten liggen op ‘volumenormen’. Zo geldt bij blaasverwijderingen een norm van 10, Reinier de Graaf  deed er 9. Daarom hebben de urologen van Reinier de Graaf en HagaZiekenhuis voor deze ingreep de krachten gebundeld, waardoor we in 2014 de norm wél gaan halen. Operaties waarbij (een deel van) de long wordt verwijderd, voeren we inmiddels niet meer uit.  

Elsevier oordeelt dat we bovengemiddeld effectief zijn (3,5 bolletjes). We onderscheiden ons positief op bijvoorbeeld de tijd die de arts neemt voor een consult, de toegangstijd tot de behandeling en de samenwerking van verschillende specialisten om de zorg op elkaar af te stemmen.

Patiëntgerichtheid

Bij het thema ‘patiëntgerichtheid’ kijkt Elsevier naar de dienstverlening en informatieverstrekking aan de patiënt en  de wachttijden voor de behandeling. Wij behoren met 4 bolletjes tot de beste 15 procent van de ziekenhuizen. Elsevier oordeelt dat de dienstverlening aan de patiënt goed is (3 bolletjes) en de wachtlijsten naar verhouding kort (4 bolletjes). Bovendien is de beschikbare informatie duidelijk en weten patiënten waar zij met vragen terecht kunnen. Ook zijn de resultaten van een onderzoek snel beschikbaar.

Geen ranglijst

In totaal zijn 91 ziekenhuizen beoordeeld aan de hand van 515 indicatoren voor de kwaliteit van zorg. Het resultaat is geen ranglijst, maar een vergelijking van ziekenhuizen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Elsevier maakt van openbare gegevens die ziekenhuizen verplicht moeten aanleveren aan bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast zijn de volumenormen voor operaties meegeteld, zoals de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialiste die hanteren.

De Elsevier met het overzicht van de beste ziekenhuizen ligt zaterdag 1 november in de winkel. U kunt de resultaten ook on-lne bekijken op de website van Elsevier.