Elsevier: Reinier de Graaf levert bovengemiddelde zorg

Van alle Nederlandse ziekenhuizen presteert Reinier de Graaf over de afgelopen zes  jaar constant bovengemiddeld. Er zijn maar weinig andere ziekenhuizen die dit ons nadoen. Dat concludeert opiniemagazine Elsevier. Reinier de Graaf onderscheidt zich als patiëntgericht ziekenhuis en in het waarborgen rond de medische zorg.

Directeur Jaap van den Heuvel: “Dit is een resultaat om trots op te zijn. Zeker omdat we al een aantal jaar op rij goed scoren. We kijken iedere dag naar hoe we de zorg beter kunnen maken, hoe we dingen slimmer kunnen organiseren. Dat zullen we blijven doen. Er is altijd meer winst te halen, als het gaat om de kwaliteit van zorg.”

 

Maximale score op veiligheid

Elsevier heeft de eindscore van het onderzoek gebaseerd op de onderdelen ‘medische zorg’ en ‘patiëntgerichtheid’. Reinier de Graaf behaalde op beide hoofdonderdelen een bovengemiddelde score van drie uit vier. Binnen het onderdeel medische zorg werd bovendien op het onderdeel veiligheid de maximale score van vier behaald; het gaat dan om wat het ziekenhuis doet om veiligheidsrisico’s en fouten te vermijden die schade kunnen toebrengen aan de patiënt en de medewerkers.

515 punten

Voor het onderzoek zijn openbare, feitelijke gegevens gebruikt die de ziekenhuizen verplicht aanleveren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, aangevuld met zogeheten 'volumenormen' voor operaties. Dat zijn minimum-normen die wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten aanhouden voor het aantal operaties dat een ziekenhuis moet verrichten, zoals bij darmkanker of heupvervanging, willen de artsen en verpleegkundigen voldoende ervaring hebben wil de patiënt zich in veilige handen weten. Elsevier heeft 91 Nederlandse ziekenhuizen beoordeeld op 515 punten.

Verhouding

De ziekenhuizen zijn beoordeeld op het functioneren over de volle breedte, van de dienstverlening en service aan patiënten en de wachttijden voor behandeling en opname, tot de veiligheid en effectiviteit van de medische zorg. De beoordeling geeft aan hoe de prestaties van het ziekenhuis zich verhouden tot het gemiddelde van alle 91 onderzochte ziekenhuizen. Het gaat dus niet om een absoluut kwaliteitsoordeel.