Gaat mijn afspraak of operatie door?

In Nederland en in onze regio neemt het aantal coronabesmettingen toe. Wij treffen daarom opnieuw een aantal voorzorgsmaatregelen om voldoende capaciteit te behouden voor onze acute zorg en eventuele toestroom van patiënten met COVID-19 (corona). 

Poliklinische afspraken

Niet alle poliklinische afspraken gaan door. Uw arts beslist of uw afspraak doorgaat. Gaat uw afspraak niet door, dan wordt u daar op tijd telefonisch over geïnformeerd. Hoort u niets van ons, dan kunt u gewoon naar het ziekenhuis komen voor de afspraak. Dit alleen als u geen koorts heeft, kortademig bent, hoest en/of luchtwegklachten heeft.

Operaties

Diverse geplande operaties gaan niet door. Wanneer een operatie wordt uitgesteld, informeren wij u daarover persoonlijk. Wij begrijpen dat dit een grote impact heeft voor u als patiënt en willen daarvoor uw begrip vragen.