Gevonden voorwerpen geregistreerd in iLost

Bent u een voorwerp kwijtgeraakt op een van onze locaties? Sinds kort worden deze dagelijks geregistreerd in het nieuwe systeem iLost. Via onze website kunnen patiënten en bezoekers in dit systeem zoeken naar gevonden voorwerpen.

Een gevonden voorwerp kan worden afgeleverd bij de receptie in Delft of Voorburg. Wanneer een voorwerp is afgeleverd, wordt dit geregistreerd en in iLost gezet. Patiënten en bezoekers kunnen de lijst met gevonden voorwerpen inzien. Vervolgens kunnen zij via de knop ‘dit voorwerp is van mij’ aangeven dat ze een specifiek voorwerp zijn kwijtgeraakt. Door het beantwoorden van een paar vragen wordt gecontroleerd of het voorwerp ook echt van de patiënt of bezoeker is. Het voorwerp kan daarna opgehaald worden op de locatie die het voorwerp in bewaring heeft. Ook is het mogelijk om een voorwerp tegen betaling op te laten sturen. 

Niet alle voorwerpen worden bewaard en geregistreerd. Zo wordt een voorwerp dat snel bederft direct vernietigd. Hetzelfde geldt voor voorwerpen waarvan bewaring hoge kosten met zich meebrengt. De voorwerpen worden  opgeslagen in een afgesloten ruimte. De recepties zoeken zelf ook actief naar de eigenaar van het verloren voorwerp, voor zover dat mogelijk is.

Bewaartermijnen

Gevonden voorwerpen met een waarde tot 450 euro worden drie maanden bewaard. Daarna worden ze verkocht, weggegeven of vernietigd. Officiële documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen, worden na drie maanden afgegeven aan de gemeente Delft. Dit geldt niet voor bankpassen, deze worden na drie maanden vernietigd. Gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan 450 euro worden een jaar bewaard en daarna verkocht, weggegeven of vernietigd.