Goede en veilige zorg in risicovolle situatie

Zoals de meeste sporters gezamenlijk trainen voor hun wedstrijden, zo oefenen zorgverleners van Reinier de Graaf samen op hun werk in risicovolle situaties. Dit vergroot de kans dat de patiënt in het echt goede en veilige zorg krijgt. Binnenkort zijn de zogeheten ‘scenariotrainingen’ in het ziekenhuis van een nog hoger niveau. 

Een patiënt bij wie de bloeddruk opeens heel snel daalt. Een vrouw die na een bevalling overmatig bloed verliest en daardoor in levensgevaar kan raken. Het zijn situaties waarin artsen, verpleegkundigen en paramedici van verschillende afdelingen in actie moeten komen. Dan is het essentieel dat iedereen zijn taken kent, weet wat van de andere teamleden mag worden verwacht en dat de communicatie soepel verloopt. 

Op dergelijk gesmeerd teamwerk wordt geoefend tijdens scenariotrainingen. Die had Reinier de Graaf al, maar het ziekenhuis brengt de kwaliteit nu nóg verder omhoog. Op donderdag 14 en vrijdag 15 volgden twaalf artsen en medewerkers een opleiding om scenariotrainingen te kunnen verzorgen voor collega’s. In mei volgen er opnieuw twaalf.

Hoger rendement

Geke Blok is in Reinier de Graaf manager van het Leerhuis en inhoudsdeskundige op het gebied van (scenario-)onderwijs. Zij zegt: “De collega’s die scenariotrainingen verzorgen, leren allemaal te werken vanuit dezelfde onderwijskundige systematiek. Dankzij deze professionalisering zullen de deelnemers aan de trainingen uiteindelijk het rendement van hun werk in de zorg vergroten. De zorgkwaliteit en patiëntveiligheid gaan nóg verder omhoog. Niets voor niets is ‘doelmatigheid’ een van de speerpunten van Reinier de Graaf.”

Risicovolle situaties

De scenariotrainingen-nieuwe stijl worden binnenkort gevolgd door de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die kunnen worden geconfronteerd met midden- en hoog-risicovolle situaties. Denk aan de medisch specialisten en verpleegkundigen op de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp, maar ook aan artsen en medewerkers binnen de afdeling Gynaecologie (waaronder verloskunde), de acute opnameafdeling en Kindergeneeskunde.

De opleiding aan de 24 artsen en medewerkers wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit is mogelijk dankzij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ). Blok: “We hebben deze gelden gebuikt voor aanschaf en installatie van een videosysteem dat na half mei in gebruik wordt genomen, zodat het team na een scenariotraining goede feedback kan krijgen. Wat ging goed en wat kan beter?”