Grond naast Reinier de Graaf ziekenhuis verkocht voor woningbouw

Het voorplein van het Reinier de Graaf ziekenhuis is klaar en de parkeerplaats voor medewerkers aan de achterkant van het ziekenhuis is in gebruik. Dat betekent dat de grond waar het Bethelziekenhuis stond niet meer nodig is. Deze grond is na een selectieprocedure verkocht aan Borghese Real Estate. Met de inkomsten uit de verkoop van de grond wordt een deel van de financiering van de nieuwbouw van het Gasthuis afgelost. 

Borghese Real Estate zal tegenover het ziekenhuis 300 tot 350 woningen realiseren. De woningen, zowel appartementen als grondgebonden woningen, zijn gelegen in een groene parkachtige setting die aansluit op een ecologische zone, vandaar de naam Bethelpark. Dit verwijst tevens naar de naam van het voormalige ziekenhuis. 

De verkoop is in afstemming met de gemeente Delft verlopen. De uitwerking van dit plan, het bestemmingsplan en de uitvoering van de bouw wordt door Borghese Real Estate afgestemd met de gemeente. Er blijft wel continu afstemming met de projectontwikkelaar over de ontwikkeling van het terrein en eventuele bouwoverlast voor ons ziekenhuis. De verwachting is dat medio 2019 gestart wordt met de realisatie. 

Meer informatie is te vinden op: www.bethelpark.nl.

Een impressie van hoe het terrein er in de toekomst uit komt te zien.