Grootste IVF-centrum regio Den Haag opent haar deuren

Mensen met een kinderwens kunnen door de unieke samenwerking van het HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf nu terecht in de grootste Fertiliteitskliniek (vruchtbaarheid) van de regio Den Haag. De kliniek is erop gericht om de kans op een natuurlijke zwangerschap zo groot mogelijk te maken. Maar mocht een IVF-behandeling toch nodig zijn, dan is hier de kans op een gezond kind optimaal.

De patiënt blijft onder behandeling in het eigen ziekenhuis, maar moet minimaal een keer naar het IVF-laboratorium in Voorburg. Een IVF-behandeling bestaat uit twee fasen. Ten eerste het stimuleren van de rijping en de punctie van eicellen, en ten tweede de bevruchting en ontwikkeling van het embryo in het laboratorium met daarna de terugplaatsing van het embryo in de baarmoeder. Het eerste deel kan plaatsvinden in Reinier de Graaf, locatie Diaconessenhuis Voorburg of in het HagaZiekenhuis. Het tweede deel vindt altijd plaats bij Reinier de Graaf in Voorburg. Voorheen moesten patiënten van het HagaZiekenhuis hiervoor naar het LUMC in Leiden.

IVF dichter bij huis

Sinds de fusie van het HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf zijn ook de gynaecologen van beide ziekenhuizen met elkaar gaan samenwerken. Zo is er één organisatie ontstaan, waarbij het HagaZiekenhuis ook gebruik kan maken van het IVF-laboratorium van Reinier de Graaf, locatie Diaconessenhuis Voorburg. ‘Dit brengt IVF voor alle patiënten in de regio dichter bij huis,’ zegt Quirine Pieterse, gynaecoloog van het HagaZiekenhuis. ‘Patiënten hoeven nu niet meer naar Leiden te reizen. Daarbij werken we met korte lijnen, zijn we continu met elkaar in overleg en hebben we een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier. Dit zorgt voor korte wachttijden, minder complicaties en goede psychosociale ondersteuning.’

Modernste technieken

Er zijn slechts dertien IVF-centra in Nederland. Dit is wettelijk zo bepaald. Het IVF-centrum van Reinier de Graaf in Voorburg, één van de eerste in Nederland, heeft al jaren een voortrekkersrol op het gebied van fertiliteitszorg en maakt gebruik van de modernste technieken in het IVF-laboratorium. ‘We werken sinds twee jaar met een embryoscoop (broedstoof),’ vertelt Evert van Santbrink, gynaecoloog van Reinier de Graaf en hoofd van de Fertiliteitskliniek in Voorburg. ‘Deze methode vergroot de zwangerschapskans, omdat de embryo’s zich drie dagen continu in de meest gunstige temperatuur- en luchtomstandigheden bevinden. Voorheen haalden we de embryo’s dagelijks uit de stoof voor tussentijdse observatie, wat niet bevorderlijk was voor de groei. We volgen de ontwikkeling nu via een camera in de embryoscoop, die zo’n 1500 foto’s in drie dagen maakt. Hierdoor kunnen we het embryo kiezen dat de grootste kans heeft om zich tot baby te ontwikkelen.’ De fertiliteitskliniek in Voorburg is de enige kliniek in Nederland die de embryoscoop op routinebasis gebruikt en hier geen extra kosten voor rekent.

Extra zorg

Naast IVF biedt de fertiliteitskliniek ook extra zorg. Bijvoorbeeld spoed-IVF voor vrouwen die hun vruchtbaarheid verliezen of het invriezen van zaad van patiënten die een kankerbehandeling moeten ondergaan of van patiënten met een reumatologische aandoening. Eerder werden zij doorverwezen naar het LUMC of het Erasmus Medisch Centrum, nu kan dit allemaal binnen de eigen organisatie van de Reinier Haga Groep.

IVF staat voor in vitro fertilisatie. In vitro betekent in glas en fertilisatie is bevruchting. Een eicel en een zaadcel worden bij elkaar gebracht in een reageerbuis om een bevruchting tot stand te brengen. Bij een succesvolle bevruchting wordt de bevruchte eicel (embryo) teruggeplaatst in de baarmoeder van de vrouw.

Lees het artikel in het Algemeen Dagblad