Innovatie op de Intensive Care: van een nieuw systeem tot andere werkwijze

Op de Intensive Care (IC) van het Reinier de Graaf ziekenhuis liggen ernstig zieke patiënten bij wie één of meer belangrijke lichaamsfuncties zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen, zoals de ademhaling of de bloedsomloop. Patiënten die op de IC opgenomen zijn, worden behandeld door gespecialiseerde artsen (intensivisten) en verpleegkundigen. Om de patiëntenzorg te verbeteren en het aantal patiënten dat overlijdt te verlagen, zijn we op onze IC continu bezig met innovatie. Zo is de afdeling met een nieuw datasysteem gaan werken, zijn er overdag twee intensivisten in huis en is er een Aftercare-team opgericht.

De IC werkt met het Patiënt Data Management Systeem, oftewel PDMS. Dit systeem, ingericht door de IC-afdeling, brengt in beeld hoe de vitale waarden van patiënten zich ontwikkelen. Zo is het systeem onder meer aangesloten op infuuspompen, beademingsapparaten, (ECG-)monitoren en dialysemachines. Dit zorgt ervoor dat intensivisten en verpleegkundigen continu zicht hebben op de ontwikkeling van de gezondheidstoestand van patiënten. Daardoor krijgen intensivisten sneller inzicht in de medische waarden en kunnen ze snellere en betere beslissingen nemen. Als bijvoorbeeld de bloeddruk van een IC-patiënt plotseling daalt, wordt dat direct door het systeem opgemerkt.

Minder afleiding

Ook op het gebied van bezetting heeft de IC stappen gemaakt. Zo was er voorheen overdag één intensivist aanwezig op de IC, inmiddels zijn dat er twee. Cardioloog-intensivist en medisch manager Acute Zorg Marco Knook licht toe: “Deze verdubbeling in bezetting zorgt voor een betere manier van werken. Nu is er één intensivist beschikbaar voor spoedzaken en houdt de ander zich uitsluitend bezig met de reguliere patiëntenzorg op de IC. We merken dat deze werkwijze voor meer rust zorgt, er is minder afleiding.”

Advies op locatie

Daarnaast is de IC gaan werken met een Aftercare-team. Dit team bestaat uit IC-verpleegkundigen en een arts-assistent. Marco: “Vanaf het moment dat we een IC-patiënt verplaatsen naar de verpleegafdeling Gastro Enterologische chirurgie gaat het Aftercare-team drie dagen aaneengesloten bij die patiënt langs. De medewerkers van dit team kennen de patiënt en zijn of haar medische geschiedenis en kunnen daardoor ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het verzorgen van speciale infusen of een advies geven over medicatie. We merken dat de inzet van dit team zijn vruchten afwerpt. Zo nemen we bijvoorbeeld een daling waar in het aantal patiënten dat opnieuw opgenomen moet worden op de IC. In de toekomst zetten we dit team dan ook graag op andere verpleegafdelingen in.”

Onderschrift foto: Cardioloog-intensivist Marco Knook en anesthesioloog-intensivist Job van den Bosch in overleg op de IC.