Internationale erkenning voor Osteoporosepoli

De International Osteoporosis Foundation (IOF) kent de Osteoporosepoli van Reinier de Graaf een zilveren ster toe voor de preventieve zorg aan fractuurpatiënten met risico op osteoporose.

Mensen met een fractuur lopen groter risico op het ontstaan van nieuwe botbreuken. Osteoporose is vaak de oorzaak. Het IOF- programma ‘Capture the Fracture’ is bedoeld om internationaal kennis onder zorgprofessionals te delen over werkwijzen die helpen secundaire botbreuken te voorkomen. De multidisciplinaire aanpak van de Osteoporosepoli geldt hierbij als ‘best practice’. Ook in Reinier speelt deze multidisciplinaire aanpak - waarin een Verpleegkundig Specialist de inbreng van Chirurgie, Orthopedie, Nucleaire Geneeskunde en Interne Geneeskunde bundelt – een effectieve rol in het voorkomen van onnodige nieuwe fracturen.