Inzicht patiënten in eigen zorgproces verder verbeterd

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft alle doelstellingen behaald van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP). Door het behalen van deze doelstellingen krijgen patiënten van het Reinier de Graaf ziekenhuis meer inzicht in hun eigen zorgproces, zodat ze hier meer regie over kunnen voeren. De doelstellingen zijn in 2016 vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een belangrijke voorwaarde voor patiënten om meer inzicht te krijgen in het hun eigen zorgproces is het uitwisselen van gegevens tussen ziekenhuis en patiënten. Hiervoor heeft het Delftse ziekenhuis het patiëntenportaal ‘Mijn Reinier de Graaf’ ontwikkeld. De patiënt kan op dit portaal onder meer labuitslagen bekijken, vragenlijsten invullen en afspraken maken na verwijzing van de huisarts. Om de VIPP-doelstellingen te behalen moest vóór 31 december 2019 minimaal 10 procent van onze patiënten minimaal één keer per maand inloggen op het portaal. Met 11 procent is deze doelstelling bereikt. 

Programmamanager Vivian Hoeijmans is erg blij met dit resultaat. “We hebben met elkaar hard gewerkt om deze doelstellingen te bereiken. De 11 procent laat zien dat we samen goed bezig zijn om patiënten meer te betrekken bij zijn of haar zorgproces. Het is een mooi begin.” Elke week komt er een nieuwe poli bij die meer met het portaal wil doen. Vivian: “Het is best een verandering en je moet er goed over nadenken hoe je het patiëntenportaal in kan zetten. Maar als het lukt, dan kan dit polimedewerkers en medisch specialisten helpen om hun proces makkelijker te organiseren. Maar vooral ook heb je hiermee extra mogelijkheden om de patiënt zorg op maat te geven.” 

Medicatie
Andere VIPP-doelstellingen hebben te maken met medicatie. Dat betreft onder meer het doen van medicatieverificatie met behulp van de verstrekkingsinformatie die we digitaal op kunnen vragen bij de openbare apotheken. Deze doelstelling hebben we vorig jaar al behaald. Een andere doelstelling is het versturen van digitale recepten naar de openbare apotheek, in plaats van papieren recepten. De doelstelling dat op 31 december 2019 minimaal 30 procent van onze recepten als e-recept verstuurd moet worden, hebben we met 46 procent ruimschoots behaald. 

Ziekenhuisapotheker Jeroen Diepstraten is blij dat het project geslaagd is en we zelfs boven verwachting aan de doelstellingen hebben voldaan: “Met het e-recept wordt de kans op medicatiefouten en fraude kleiner. Ook de patiënt merkt meteen de voordelen. De apotheek kan zijn of haar medicatievoorschrift namelijk alvast voorbereiden, waardoor de patiënt minder lang hoeft te wachten.”