Jaap van den Heuvel neemt afscheid van Reinier Haga Groep

Directeur Jaap van den Heuvel neemt afscheid van  Reinier de Graaf. Onder voorbehoud van de algemene ledenvergadering, gaat hij per 1 januari een nieuwe uitdaging aan, als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dit ziekenhuis is onderdeel van het Zorg van de Zaak-netwerk, waar hij tevens lid wordt van de hoofddirectie.

De Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep heeft ingestemd met het verzoek van Jaap van den Heuvel om hem te ontheffen van zijn functie van lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep alsmede van zijn functie van directeur bij het Reinier de Graaf Gasthuis. De raad wenst hem veel succes bij deze nieuwe stap in zijn loopbaan. 
 
Jaap van den Heuvel werkt sinds 2008 bij Reinier de Graaf. Hij zette in deze periode met name in op doelmatigheid en continue verbeteren van de zorg. Ook gastvrijheid is dankzij hem een belangrijk Reinier de Graaf-thema geworden. “Alles draait om de patiënt,” is zijn devies. 
 
Bovengenoemde thema’s waren ook leidend bij de totstandkoming van het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Het ziekenhuis werd met een vernieuwende bouworganisatie binnen budget en planning gerealiseerd.
 
Jaap van den Heuvel heeft eveneens een belangrijke rol gespeeld in de stichting van de Reinier Haga Groep. Onder zijn leiding is het Reinier de Graaf voorbereid voor de fusie met het HagaZiekenhuis in 2013 en heeft hij mede vormgegeven aan de strategie van de Reinier Haga Groep.