Kinderarts Nico van der Lely ondertekent Nationaal Preventieakkoord voor alcoholvrije generatie

Kinderarts Nico van der Lely heeft vandaag namens de Stichting Jeugd en Alcohol het Nationaal Preventieakkoord getekend. Van der Lely, ook oprichter van polikliniek Jeugd en Alcohol van het Reinier de Graaf ziekenhuis, zet zich al vanaf 2006 in om het alcoholgebruik onder jongeren te laten dalen. Van der Lely: “Ik ben heel blij dat de staatssecretaris ook de bestrijding van problematisch alcoholgebruik onder jongeren heeft opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord. Nu kunnen partijen zich samen inzetten voor een gezonde generatie.”

Op naar de puber 0,0%

"Ik ben kinderarts geworden omdat ik mij wil inzetten voor een gezonde jeugd. En kinderen moeten beschermd worden tegen alcohol. Daar maak ik mij al jaren sterk voor", aldus Van der Lely. In het Nationaal Preventieakkoord staan stevige ambities ten aanzien van het terugdringen van problematisch alcoholgebruik van jongeren. Zo moet het aantal scholieren (11-16 jaar) dat ooit alcohol heeft gedronken dalen van 45% naar 25% in 2040. Ook is het streven om het deel van de scholieren dat maandelijks alcohol drinkt, terug te dringen van 25% naar 15%. Het deel van deze groep die zo veel drinkt dat men kan spreken van ‘comazuipen’ moet dalen van 71% nu naar maximaal 45%.

Van der Lely: ”Uiteindelijk willen we dat jongeren onder de 18 jaar in 2040 niet drinken. Het is een forse ambitie, want alcohol drinken is sterk verweven in de samenleving en wordt gezien als normaal, ook door kinderen. Ik geef voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik door minderjarigen aan scholieren, studenten en op sportclubs. Samen met Jongeren op Gezond Gewicht, de Gezonde School, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de sportbonden en NOC* NSF brengen we problematisch alcoholgebruik onder de aandacht. Zeker ook alcoholverstrekkers, zoals producenten en supermarkten, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en met oplossingen komen om de reclame en marketing te beperken. Alleen samen kunnen we de opvattingen rondom alcoholgebruik beïnvloeden en zorgen we voor een gezonde generatie die verantwoord met alcohol weet om te gaan.”

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord moet leiden tot een brede maatschappelijke beweging, die ervoor moet zorgen dat mensen gezonde keuzes kunnen maken en daardoor niet ziek worden. Onder aanvoering van Staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben ruim 50 organisaties aan de preventietafels Overgewicht, Roken en Problematisch alcoholgebruik afspraken gemaakt over ambities, doelen en maatregelen. De drie akkoorden samen vormen het Nationaal Preventieakkoord.

Nico van der Lely

Nico van der Lely ontdekte dat in Nederland steeds meer jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandden. En dat zij op steeds jongere leeftijd gingen drinken. Hij vond dat zeer zorgelijk en wilde hier wat aan doen. Daarom richtte hij in 2006 de polikliniek voor Jeugd en Alcohol op om de kinderen met een alcoholvergiftiging te behandelen en hen samen met de ouders voor te lichten over de onherstelbare schade die comazuipen veroorzaakt. Inmiddels zijn er 12 poliklinieken opgericht in probleemregio’s. Al sinds jaar en dag laat Van der Lely met presentaties in het land en in de media zien wat alcohol bij jongeren teweeg kan brengen. Hij heeft hiermee veel bijgedragen aan de nieuwe manier waarop tegen alcohol en pubers wordt aangekeken. Tevens was hij initiator van de wetswijziging waarbij de leeftijd van verkoop van licht alcoholische dranken werd verhoogd van 16 naar 18 jaar.