Leerstoel voor gynaecoloog Carina Hilders

Vrijdagmiddag 20 november aanvaardde Carina Hilders, gynaecoloog en directeur medische zaken Reinier de Graaf, de leerstoel Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar inaugurele rede betoogde Carina dat medisch professionals meer managementfuncties binnen de zorg moeten gaan bekleden om de zorg hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden.

 

“Medisch professionals moeten meer de verbinder worden tussen de patiënt en de steeds complexere zorgomgeving,” aldus Carina Hilders. Ze pleit er eveneens voor dat professionals in de zorg hun toegevoegde waarde voor de patiënt duidelijk moeten maken in posities binnen en buiten het ziekenhuis. Ook zal er meer tijd en financiële ruimte binnen medische opleidingen en onderwijs moeten worden gemaakt voor de ontwikkeling van managementcompetenties.

Oratieboek 'Tijd voor medisch leiderschap - van verleden naar toekomst;