Live muziek op de Intensive Care

Afgelopen week zijn twee professionele violistes op onze Intensive Care (IC) geweest om live aan bed voor IC-patiënten te spelen. Het is bewezen dat muziek een positieve werking heeft op IC-patiënten. Door muziek neemt bij hen het stressniveau af en worden de hartslag en ademhaling rustiger. Hierdoor hebben IC-patiënten minder rustgevende middelen nodig. Daarnaast zorgt muziek ervoor dat zij weer in aanraking komen met geluiden van buitenaf, iets dat erg welkom is op een afdeling als de IC.

Muziek op de IC is onderdeel van zogenoemde ‘family patient centered care’ ofwel gezinsgerichte zorg. Het idee hierachter is om de familie meer te betrekken bij de patiënt en de zorg die hij of zij krijgt. Dit zorgt ervoor dat de familieleden nog beter geïnformeerd zijn over wat er precies speelt bij de patiënt. 

Omdat al langer bekend is dat muziek een positief effect heeft op het welzijn van patiënten, vragen onze IC-medewerkers familieleden altijd al om muziek mee te nemen waar hun dierbare van houdt. Live muziek is nog persoonlijker en brengt ook de menselijke kant van muziek naar voren.

In dit filmpje is het bezoek van de violistes aan een van onze patiënten te zien. Haar moeder is eveneens aanwezig op het moment van het bezoek. IC-verpleegkundige Hennie van Ooijen, één van de initiatiefneemsters, licht het muziekproject nader toe.