Mannen nemen vaak zelf regie na diagnose prostaatkanker

Na de diagnose prostaatkanker zoeken mannen veelal zelf naar een behandelcentrum of ziekenhuis die het beste aansluit bij hun behoeften. Het  doorverwijsadvies van de huisarts is in hun keuze niet per definitie leidend. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft, dat werd uitgevoerd onder 1.067 mannen van 55 jaar en ouder in Nederland. Voor bijna vier op de tien mannen (37%) is het advies van hun huisarts niet doorslaggevend. Ook de behandelresultaten van het ziekenhuis of centrum en de wachtlijsten voor behandeling spelen een belangrijke rol bij kun keuze. 

Movember
Het onderzoek naar de ‘keuzevrijheid van mannen na de diagnose prostaatkanker’ werd uitgevoerd in het kader van ‘Movember.’ In deze maand staan aandacht voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen centraal. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mannen in Nederland de diagnose. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen.  Om meer inzicht te krijgen over hoe Nederlandse mannen bij wie prostaatkanker is geconstateerd hun keuzes maken, voerde het Reinier Haga Prostaatkankercentrum het onderzoek uit. Met de uitkomsten wil het expertisecentrum patiënten nog beter helpen en begeleiden.

Patiënt wil zelf bepalen
Het onderzoek toont aan dat het advies van de huisarts voor ruim de helft (55%) van de ondervraagden nog altijd doorslaggevend is in hun keuze voor een ziekenhuis of behandelcentrum. Voor bijna vier op de tien (37%) mannen zou het advies van de huisarts niet doorslaggevend zijn of zelfs helemaal niet meewegen in hun beslissing (6%). Verder geven zes op de tien (62%) van de ondervraagden aan dat zij na de diagnose prostaatkanker een second opinion zouden willen wanneer zij twijfels hebben. De mening van een tweede deskundige zou hen meer zekerheid geven.

De resultaten van het behandelcentrum en de wachttijden zijn ook belangrijk in het keuzetraject van de Nederlandse man. De helft van de ondervraagden heeft de resultaten van het behandelcentrum in zijn top 3 staan en bijna vijftig procent (48%) de wachttijd van de behandellocatie. Naarmate de ondervraagde jonger is, staan de resultaten van het behandelcentrum vaker in de top 3 (van 55% onder 55-59 jarigen tot 43% onder 70-plussers). 

Peter Ausems, uroloog in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum, ziet in de dagelijkse praktijk ook dat patiënten zelf kritisch kijken naar de beste prostaatkankerzorg voor hen. “Doordat er tegenwoordig veel meer informatie online beschikbaar is, is het voor patiënten en hun naasten makkelijker om zich te verdiepen in het onderwerp, de resultaten van alle ziekenhuizen en de behandelmogelijkheden. Daardoor kunnen mannen tegenwoordig een keuze maken die helemaal aansluit bij hun wensen en behoeften.” 
 
Bereidheid tot reizen is groot 
Voor ruim een derde (35%) van de ondervraagden is reistijd helemaal niet van belang bij de keuze voor de juiste prostaatkankerzorg. Bijna vier op de tien (39%) van de ondervraagden is bereid om 45 minuten of langer te reizen naar het ziekenhuis of centrum waar men onder behandeling is. 

Informatieavonden
Uit het onderzoek blijkt verder dat patiënten behoefte hebben aan meer informatie over prostaatkanker en het te kiezen behandelcentrum. Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum organiseert daarom twee informatieavonden. Een lotgenotenavond over uitgezaaide prostaatkanker vindt plaats op donderdag 30 januari 2020 een algemene informatieavond over prostaatkanker op dinsdag 19 november 2019. Kosteloos aanmelden voor één van deze avonden kan via deze link.

Over het onderzoek
Het onderzoek is in oktober 2019 uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum. De doelgroep van het onderzoek bestond uit Nederlandse mannen in de leeftijd van 55 jaar en ouder, representatief voor Nederland als het gaat om leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en regio. De volledige onderzoeksresultaten en verantwoording zijn te vinden via deze link.

Gespecialiseerd verpleegkundige Karin van Breemen van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum begeleidt prostaatkankerpatiënten en hun partners voorafgaand, tijdens en na hun behandeling.