Medische zorg Reinier bij beste 15%

Elsevier bracht de prestaties van alle ziekenhuizen in kaart aan de hand van twee hoofditems: medische zorg en patiëntgerichtheid. Voor het totaal haalde Reinier de Graaf drie van de maximaal vier te behalen bolletjes. Op het gebied van effectiviteit behalen we de hoogste score. Met name de betrokkenheid van gespecialiseerd verpleegkundigen bij het zorgproces en de overleggen tussen de verschillende zorgverleners worden positief gewaardeerd. Maar ook de snelle diagnostiek, met uitslagen soms al op dezelfde dag, gooien hoge ogen. 

Zorgpaden

Opnieuw komt de behandeling van borstkanker goed uit de bus. Wat opvalt is dat weinig patiënten bij een borstbesparende operatie opnieuw geopereerd hoeven te worden. Dat betekent dat een tumor in een keer goed verwijderd wordt. Zowel onder andere borstkanker als liesbreuken is een zorgpad ontworpen: verschillende zorgverleners werken goed met elkaar samen, waardoor een patiënt snel en optimaal geholpen kan worden. Een pluspunt, aldus het weekblad.

Wachttijden

Verbeterpunten zijn er ook. De wachttijden voor de gastroscopie kunnen beter. Maar voor alle overige door Elsevier geselecteerde poliklinieken, behandelingen en diagnostieken geldt dat deze binnen de landelijke treeknorm vallen. De treeknorm bepaalt hoe lang mensen maximaal mogen wachten voor een behandeling.

Ondervoeding en delier

Verder laat het ziekenhuis kleine punten liggen als het gaat om het screenen van ondervoeding en delier -een aandoening die met name bij ouderen voorkomt. Dit hebben wij ons aangetrokken en zijn in actie gekomen. Zo hebben wij ons team uitgebreid met een geriater en een gespecialiseerd verpleegkundige. Deze zorgverleners hebben bijzondere aandacht voor ouderen en delier. Bovendien worden met ingang van dit jaar alle gegevens vastgelegd in een elektronisch verpleegkundig patiëntendossier, waardoor zeer exacte rapportage en structurele sturing van bijvoorbeeld screening op ondervoeding en delier mogelijk is.