Mirena spiraal in het nieuws

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen besloten een partij van de Mirena spiraal terug te roepen. Het gaat landelijk om een partij van 76.000 spiralen met LOT-nummer TU01DCZ, die is uitgegeven op of na 27 oktober 2016. Bij maximaal 200 spiralen is tijdens de productie een fout gemaakt met de inbrenghuls. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de spiraal te hoog of te laag wordt geplaatst. Door een verkeerde plaatsing beschermt de Mirena spiraal niet goed tegen een zwangerschap en kan er in zeldzame gevallen een beschadiging van de baarmoeder ontstaan.

Veilig

Reinier de Graaf heeft alle Mirena spiralen van de betreffende partij direct van de afdelingen gehaald. In de betreffende periode is in Reinier de Graaf bij circa 50 vrouwen een Mirena spiraal geplaatst. Er is een hele kleine kans dat deze spiralen tot de betreffende partij behoren. Deze vrouwen lopen geen risico dat de spiraal onvoldoende tegen zwangerschap beschermt of dat plaatsing tot een beschadiging van de baarmoeder leidt. Bij Reinier de Graaf maken de gynaecologen direct na plaatsing van een spiraaltje een echo om te kijken of het spiraal goed geplaatst is. Zes weken later volgt nog een controle echo. Deze werkwijze zorgt ervoor dat een spiraal, ook de Mirena van de betreffende partij, veilig in het gebruik is.

Vragen

Is er op de polikliniek Gynaecologie bij u een Mirena spiraal geplaatst en heeft u na het lezen van bovenstaande toch vragen, dan kunt u natuurlijk altijd met de polikliniek Gynaecologie bellen, 015 – 260 42 07 of lees de factsheet.