Nieuwe test herkent hartaanval sneller en nauwkeuriger

Patiënten met pijn op de borst krijgen bij Reinier de Graaf sneller uitsluitsel of er sprake is van een (dreigend) hartinfarct. Dit is mogelijk door de nieuwe bloedtest die het ziekenhuis in gebruik heeft genomen op de Eerste Hart Hulp (EHH). De test geeft al binnen twee uur duidelijkheid over de hoeveelheid troponine in het bloed. Dit eiwit stijgt bij een (dreigend) hartinfarct. Met de inzet van deze hooggevoelige troponinetest op de EHH is  Reinier de Graaf koploper in Nederland.

Troponine is een eiwit dat aanwezig is in het hart en ervoor zorgt dat de hartspier kan samentrekken. Als de hartspier beschadigd raakt, zoals bij een hartaanval, lekt er troponine uit de hartspiercellen in het bloed. Met de nieuwe hooggevoelige troponinetest is het mogelijk sneller en nauwkeuriger mogelijke hartspierschade te meten.

Hartschade
Cardioloog Eelko Ronner is blij met de test: “De nieuwe test betekent een enorme winst voor patiënten met pijn op de borst. Hoe sneller we een dreigend hartinfarct kunnen vaststellen of uitsluiten, hoe sneller we met de juiste behandeling kunnen starten. Hiermee voorkomen we verdere hartschade.” Klinisch chemicus Ference Loupatty vult aan: “Een groot voordeel van deze test is dat we lagere troponineconcentraties kunnen meten dan voorheen. Vooral vrouwen profiteren hiervan, omdat zij doorgaans een lagere troponineconcentratie dan mannen hebben. Met de nieuwe test kan een (dreigend) hartinfarct bij vrouwen eerder worden aangetoond. Bovendien kunnen we nu niet alleen preciezer, maar ook sneller meten.”

Snel
De wens om de zorg rondom acute hartaandoeningen in het Reinier de Graaf te stroomlijnen was de aanleiding om de nieuwe meting te introduceren. Hiervoor werkten Ronner en Loupatty nauw samen. Ronner: “Patiënten met pijn op de borst werden voorheen gemiddeld zes uur opgenomen om tot een betrouwbare diagnose te komen. Dit traject is met de nieuwe troponinemeting sterk verkort.”

Eerste Hart Hulp
Alle onderzoeken vinden plaats op de Eerste Hart Hulp. Bij een hoge troponinewaarde gaat een patiënt aan de hartbewaking of er volgt direct een dotterbehandeling. Daarvoor gaan patiënten naar het HAGA ziekenhuis. Zijn er geen verhoogde waardes te zien, dan ondergaat de patiënt een fietstest om andere hartproblemen uit te sluiten. Als hier niets verontrustends uitkomt, kan de patiënt binnen vier tot vijf uur weer naar huis. Eventueel volgt nog een controleafspraak op de polikliniek. Jaarlijks komen er zo’n 900 patiënten met pijn op de borst op de Spoedeisende Hulp/Eerste Hart Hulp van Reinier de Graaf.