Nieuwjaarsnacht verloopt relatief rustig in Reinier de Graaf

De nieuwjaarsnacht in het Reinier de Graaf Gasthuis is relatief rustig verlopen. Op de Spoedeisende Hulp zijn 8 patiënten behandeld voor klachten die gerelateerd zijn aan de jaarwisseling. Dat zijn er 3 minder dan vorig jaar. Zij kwamen na middernacht binnen.

Er zijn 4 patiënten met vuurwerkletsel behandeld, vorig jaar waren dit er 3. Het betrof 3 mannen en 1 vrouw. Allen zijn ouder dan 30 jaar.

Bij 4 andere patiënten, 3 vrouwen en 1 man, was sprake van alcoholvergiftiging. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. Een van hen was onder de 18 jaar. Er was geen sprake van geweld tegen medewerkers.

Het Reinier de Graaf ziekenhuis was goed voorbereid op de nieuwjaarsnacht. De Spoedpost, bestaande uit de Huisartsenpost en de Spoedeisende hulp (SEH), had extra personeel ingezet.