Nucleaire geneeskunde eerste centrum met ISO 9001:2015

Van de ongeveer 50 nucleaire centra in Nederland voldoet Nucleaire geneeskunde van Reinier de Graaf als eerste aan de ISO 9001: 2015 norm. 
Een aantal klanten zoals Franciscus Gasthuis & Vlietland geeft aan erg tevreden te zijn  en het patiënttevredenheidscijfer is hoog, namelijk een 9.  De betrokkenheid van het management is hoog, de processen zijn goed in kaart, risico’s worden effectief  gemonitord. Ook het personeel is goed op de hoogte van het kwaliteitssysteem, het VIM (Veilig Incident Melden) en de voorbehouden handelingen.‘
Van alle criteria waren er nog twee over die verbetering vragen, zoals toelevering door derden beter borgen en  de doeltreffendheid van het meten van het kwaliteitssysteem moet op enkele punten iets beter worden georganiseerd. Deze punten worden direct in gang gezet.
 

De afdeling radiologie zal dit najaar eveneens op gaan voor certificering van deze nieuwe ISO-norm.