NZa akkoord met toetreding LangeLand Ziekenhuis tot Reinier Haga Groep

Zeer recent ontvingen de Reinier Haga Groep en het Lange Land Ziekenhuis de goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit voor de toetreding van het  LangeLand Ziekenhuis tot de Reinier Haga Groep.

De ziekenhuizen zullen de voorgenomen toetreding nu voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt. Ook vindt intussen nog verder overleg plaats met partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming, waaronder de banken, het Waarborgfonds voor de Zorgsector en de Gemeente Zoetermeer. Pas hierna kan LangeLand Ziekenhuis toetreden tot de Reinier Haga Groep.


De tekst van het persbericht van de NZa:

Het LangeLand Ziekenhuis en Reinier Haga Groep kunnen verder met overname

De Stichting Reinier Haga Groep kan de overname van Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer verder voorbereiden. De Nederlandse Zorgautoriteit keurt de overnameplannen in een spoedprocedure goed. 

De Reinier Haga Groep en het LangeLand Ziekenhuis kunnen hun overname nu aanmelden bij de Autoriteit Consument en Markt, die ze moet goedkeuren.

Onder de Reinier Haga Groep vallen het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Zij willen het LangeLand Ziekenhuis overnemen, dat in financiële problemen verkeert. Door de voorgestelde overname kan het LangeLand Ziekenhuis de zorg die het nu biedt voortzetten.

Wat doet de NZa?

De NZa toetst of de ziekenhuizen hun belanghebbenden zorgvuldig hebben geïnformeerd en wat de gevolgen zijn voor de cruciale zorg aan patiënten. De betrokken ziekenhuizen hebben hun samenwerkingsplannen afgestemd met de ondernemingsraden, cliëntenraden en de medische staf. Het LangeLand Ziekenhuis blijft spoedeisende hulp en acute verloskunde bieden.

De NZa kan een overname in een spoedprocedure goedkeuren als zij een redelijk vermoeden heeft dat zij uiteindelijk met de concentratie zal instemmen. Officieel verleent de NZa ontheffing van het verbod om te concentreren. Binnen vier weken kan de NZa nog voorwaarden verbinden aan de overname.

Na de goedkeuring door de NZa moeten partijen hun samenwerkingsplannen melden bij de ACM. Die moet de plannen goedkeuren en toetst de overname op basis van de Mededingingswet.