Oncologiesymposium verbindt

“Een inspirerende bijeenkomst en tevens een goede aftrap om de begeleiding van oncologiepatiënten, zowel binnen als buiten Reinier de Graaf, nog verder te verbeteren. Naast medisch specialisten en (gespecialiseerd) oncologieverpleegkundigen is hier zeker ook een rol weggelegd voor zowel huisartsen als wijkverpleegkundigen,” dat zegt internist-oncoloog Monique Bos over Reinier de Graafs oncologiesymposium ‘Hoe vertel ik het aan mijn kinderen?’ dat dinsdag 4 februari in locatie Delft werd gehouden. Dat dit onderwerp bij medisch specialisten, (gespecialiseerd) oncologieverpleegkundigen, (wijk)verpleegkundigen en huisartsen hoog op de agenda staat, bleek uit de belangstelling voor het evenement, 135 zorgverleners woonden het symposium bij.

Niveau van kind
Circa 10.000 mensen tussen de 25 – 50 jaar krijgen in Nederland jaarlijks de diagnose kanker. Veel van hen hebben kinderen en staan dan voor het dilemma hoe en wat vertel ik aan mijn kinderen. Tijdens het symposium van het oncologisch team van Reinier de Graaf deelden medisch oncoloog Annelie Vulink, kinder- en jeugdpsycholoog Mireille de Visser en gespecialiseerd oncologieverpleegkundige Hetty Muller van Reinier de Graaf, psycholoog Nel Kleverlaan van ’t Praethuis en huisarts Cunera Jonger hun visie en ervaringen op dit gebied met de aanwezige zorgverleners. Eén boodschap stond hierbij centraal. Het is belangrijk om op het niveau van het kind in praktische en duidelijke taal te vertellen wat er aan de hand is, wat er op korte termijn gebeurt en wat de behandeling inhoud. Een goede samenwerking tussen medisch specialisten, (gespecialiseerd) oncologieverpleegkundigen, huisartsen en wijkverpleegkundigen is hierbij van groot belang.

Folder en troostkoffer                   
Om de voorlichting naar deze patiëntengroep te verbeteren heeft Reinier de Graaf onder meer de folder ‘Hoe vertel ik het aan mijn kinderen’ ontwikkeld. Hierin staat per leeftijdscategorie beschreven op welke wijze je de kinderen informeert. Tevens staan hierin alle informatieve websites vermeld.  Daarnaast is een zogenoemde troostkoffer samengesteld, met diverse folders, boeken en dvd’s.

Reacties
Dat het inhoudelijk gevarieerde programma goed werd ontvangen blijkt uit onderstaande reacties:

Cornelie de Bruin, huisarts uit Wateringen: “Inhoudelijk een heel goed en zinvol symposium. Het laat zien dat het belangrijk is om transmuraal goed samen te werken.”

Margriet Dijkhuis, wijkverpleegkundige Buurtzorg Delft: “Een verrassende bijeenkomst. Ik had open deuren verwacht, maar dat was zeker niet het geval. Elkaars kennis over de gezinssituatie van deze patiënten benutten, heeft echt een meerwaarde.”

Bep Holtkamp, Inloophuis Deborah: “Een informatief goed symposium. De aanwezigheid van andere inloophuizen en de voordracht van psycholoog Nel Kleverlaan van ‘t Praethuis heeft ons op ideeën gebracht om ook in ons inloophuis activiteiten voor kinderen te organiseren.

Irene de Vlaming, klinisch psycholoog Reinier de Graaf: “Een topsymposium, van het begin tot het eind inhoudelijk heel goed. Door alle disciplines aan het woord te horen, ben je bevestigd hoe de begeleiding van oncologiepatiënten nu loopt en waar mogelijkheden liggen voor betere samenwerking in sommige situaties. Dat zet je aan het denken.”