Optimale patiëntveiligheid met minuscule waterdruppels

Een veilig verblijfsklimaat voor patiënten, bezoekers en medewerkers is een zeer belangrijke doelstelling in de nieuwbouw. Ook optimale brandbeveiliging is een noodzaak. Om hiervoor te zorgen, kiest Reinier de Graaf met volle overtuiging voor het innovatieve watermistsysteem.

Bij brand komen minuscule (micro)waterdruppels vrij die de brand bestrijden terwijl elektrische apparatuur onbeschadigd blijft. 

Blussende ochtenddauw

In het nieuwe ziekenhuis zitten inmiddels duizenden watermistkopjes (nozzles). Het glaasje in zo’n kopje breekt op het moment dat de temperatuur in de ruimte oploopt tot 53°C. “Op dat moment zorgt de hoge druk voor een sissend geluid en verspreidt de watermist zich als een soort ochtenddauw door de gehele ruimte,” vertelt veiligheidsadviseur Fred Zaaijer. In combinatie met de aanwezige rookmelders signaleert, bestrijdt en beheerst het watermistsysteem de brand totdat de bedrijfshulpverlening en brandweer ter plaatse zijn. Watermist kan de brand zeer efficiënt blussen en werkt uitermate effectief bij branden die zich snel ontwikkelen.

Hoe werkt watermist?

De werking van een watermistsysteem is gebaseerd op het enorme koelend vermogen van minuscule waterdruppels. Het verdampingsproces zorgt voor het verdringen van de aanwezige zuurstof, waardoor de vlammen verminderen. Het blussen verdrijft de schadelijke rookgassen en giftige gasdampen. “Hiermee beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers tegen inademing van giftige dampen. En doordat hogedruk waternevel geen elektriciteit geleidt, is de kans op beschadiging van elektrische apparatuur minimaal,“ aldus Fred Zaaijer. En niet onbelangrijk; de brandschade aan het gebouw en de inventaris blijft beperkt.