Patiënten steeds tevredener over Reinier

Patiënten geven Reinier de Graaf een 7,96 als cijfer, een stijging met 0,12 punten. Dat blijkt uit de landelijke enquête naar ervaringen van patiënten met ziekenhuizen, de zogenaamde CQ-index ziekenhuisopname.

Op een aantal onderdelen scoren we boven het landelijk gemiddelde: de ontvangst op de afdeling en de onderlinge afstemming tussen zorgverleners. De communicatie met verpleegkundigen en artsen en het gevoel van veiligheid in Reinier krijgen een positieve beoordeling vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Patiënten zien ook aandachtspunten: het opnamegesprek, de informatie bij ontslag, de eigen inbreng en de communicatie over medicatie. Reinier de Graaf besteedde dit jaar intern extra aandacht aan opname en ontslag. En dat had resultaat: de onderwerpen krijgen dit jaar een hoger cijfer dan vorig jaar.

Verbeteren
Cijfers zijn belangrijk, maar als ziekenhuis kijken we ook achter de cijfers. Aan antwoorden op vragen als: ‘Hadden de zorgverleners voldoende tijd voor u? Luisterden ze goed naar u?’, zien we waar kunnen verbeteren. Alle afdelingen gaan met hun eigen resultaten aan de slag. Zo streven we naar nóg tevredener patiënten volgend jaar in de nieuwbouw.

Over de CQ-index
De CQ-index Ziekenhuisopname is een landelijke en gevalideerde methode voor het onderzoeken van patiëntervaringen. CQ staat voor Consumer Quality, kwaliteit volgens consumenten. In dit geval patiënten.

Het onderzoek werd gehouden onder patiënten die in de periode januari t/m maart 2014 in Reinier de Graaf waren opgenomen. Zij kregen het verzoek hun ervaringen te delen. In totaal gaven 1122 patiënten een reactie. Er hebben 42 ziekenhuizen deelgenomen aan de CQI ziekenhuisopname 2014.

Meer weten over de achtergronden van de CQ-index? Zie de site van zorginstituut Nederland