Privacy patiënt beschermd

Een patiënt heeft het recht op de best mogelijke behandeling én op artsen en andere ziekenhuismedewerkers die geen privégevoelige informatie over hem prijsgeven. Over dat laatste heeft Reinier de Graaf in het najaar heldere afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie en de Politie-eenheid Den Haag.

Heeft u meneer X in dit ziekenhuis behandeld of gezien? Kunnen wij mevrouw Y spreken? Het zijn vragen die politiemensen in het kader van een onderzoek kunnen stellen aan artsen en andere zorgverleners. In Reinier de Graaf luidt het antwoord in principe ‘nee’.

Waarom? Omdat iedere patiënt ervan verzekerd moet zijn dat de informatie die hij aan zijn arts verschaft, niet zonder zijn toestemming voor andere doeleinden wordt gebruikt of aan andere partijen wordt verstrekt. Alleen dán kan de patiënt volledig open zijn jegens zijn dokter, wat noodzakelijk is voor goede zorg.

Beroepsgeheim

De geheimhouding rondom patiënten van Reinier de Graaf is vastgelegd in een convenant tussen Reinier de Graaf, andere zorginstellingen, het Openbaar Ministerie en de Politie-eenheid Den Haag. De ondertekenaars benadrukken het (afgeleid) beroepsgeheim te erkennen. Die houdt in dat artsen en zorgmedewerkers zwijgplicht hebben.

Veiligheid

Slechts onder bepaalde voorwaarden zal een patiënt ondervinden dat de zwijgplicht wordt doorbroken. Stel, een stomdronken patiënt wil na een nachtelijk bezoek aan de Spoedeisende Hulp op zijn motor stappen. De arts mag dan de politie inschakelen als hij denkt dat de veiligheid van de patiënt en die van de andere weggebruikers niet kan worden gegarandeerd. Wanneer dus de privacy van de individuele patiënt niet opweegt tegen bredere veiligheid of handhaving van de openbare orde, kan de arts besluiten zich niet aan de zwijgplicht te houden.

Informatie slachtoffers

Wat gebeurt er als u onverhoopt slachtoffer bent van een ramp of (infectieziekte)crisis en daarom terechtkomt in Reinier de Graaf? Hoe gaat het ziekenhuis dan om met uw persoonsgegevens? Over dergelijke kwesties heeft Reinier de Graaf onlangs ook een convent gesloten.

Het gaat om afspraken met de Directeur Publieke Gezondheid Regio Haaglanden over uitwisseling van slachtofferinformatie bij rampen en crises. De Directeur heeft in zo’n situatie het overzicht en moet van Reinier de Graaf informatie krijgen over onder meer het aantal opgevangen slachtoffers, hun letsels en de hoeveelheid niet-geïdentificeerde patiënten.