Project ‘Social Return’ met gemeente succesvol

 

Creatie arbeidsplaatsen door nieuwbouw

“Goedemorgen, rijdt u maar door!” Bij de slagboom van ons parkeerterrein heet een vriendelijke medewerker u welkom. Een fijne en gastvrije service voor u. En voor hem een mogelijkheid zijn kansen op een baan te vergroten. Met het project Social Return creëerden het Werkgeversservicepunt van de gemeente Delft, Reinier de Graaf en bouwcombinatie Hurks Kuijpers arbeidskansen voor (langdurig) werklozen. Met succes. De cijfers verderop liegen er niet om. 

Sociale betrokkenheid

Het nieuwe Reinier de Graaf is een zeer duurzaam ziekenhuis. “Op het gebied van afvalverwerking, energieverbruik en groene aankleding is het nieuwe ziekenhuis vooruitstrevend. Investeren in maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden we minstens zo belangrijk. Verbinding leggen met de omgeving, dus ook de inwoners van Delft, kan perfect met het samenwerkingsproject Social return,” vertelt Cees van der Zande, projectdirecteur nieuwbouw. Het ziekenhuis en bouwcombinatie Hurks Kuijpers bieden sinds 2013 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring en kansen op een betaalde baan. 

Activeren van werklozen

De gemeente Delft verwacht sinds 2011 dat investeringen die zij doet daadwerkelijk sociale ‘winst’ opleveren (Social Return). Van der Zande: ”Daarom benaderde de gemeente ons of wij als ziekenhuis ook bereid waren Social Return op te nemen in onze aanbesteding voor het nieuwe gebouw. In aanloop naar de nieuwbouw was deze groep werkzoekenden meer dan welkom. In de aanbesteding is rekening gehouden met de 5%-regeling: minstens vijf procent van de loonsom moest worden ingezet om mensen zonder werk te activeren.” 

Groot succes

“De doelstellingen zijn ruimschoots behaald. In de periode 2013 en 2014 zijn in totaal 52 mensen betaald aan de slag gegaan bij bouwcombinatie Hurks Kuijpers of Reinier de Graaf.” Daar bovenop kregen in totaal 40 mensen een werkervaringsplek (met behoud van uitkering) als parkeerwachter of servicemedewerker binnen het ziekenhuis. Van deze groep werken nog 14 mensen binnen het project en vonden 25 deelnemers (extern) een betaalde baan. Een groot succes voor alle partijen, de (ex)werkzoekenden voorop.