Reanimeren of niet

De ouderenbond ANBO en de Patiëntenfederatie Nederland roepen ouderen op om eerder na te denken of ze gereanimeerd willen worden of niet. In Reinier de Graaf steunen we deze oproep, omdat we het belangrijk vinden dat patiënten nadenken over hun wensen in het geval van een ademstilstand of een hartstilstand. 

Als ziekenhuis willen we patiënten ondersteunen bij het maken van een beslissing over wel of niet reanimeren. Daarom hebben we hierover deze folder en onderstaand filmpje gemaakt.

Intensivist Pim van der Heiden: “Bij iedere ziekenhuisopname streven we ernaar om de behandeling uitgebreid te bespreken om zo rekening te kunnen houden met de wensen en grenzen van de patiënt. Daarbij hoort ook de vraag of de patiënt gereanimeerd wil worden of niet. Reanimeren is een zeer ingrijpende gebeurtenis, die lang niet altijd het gewenste positieve resultaat oplevert. Dus het is goed als patiënten hier al eerder over nadenken, zodat ze niet overvallen worden als de vraag wordt gesteld.”