Reinier de Graaf biedt volgens Elsevier bovengemiddeld effectieve zorg

Opinieweekblad Elsevier heeft in de Elsevier Gids Beste Ziekenhuizen 2017 de effectiviteit van de medische zorg van het Reinier de Graaf ziekenhuis beoordeeld als bovengemiddeld. Het ziekenhuis wordt hierop goed beoordeeld, omdat we binnen de zorg voor de patiënt op een effectieve manier samenwerken met verschillende disciplines. Ook de zorgprocessen en de uitkomsten van de zorg worden als goed beoordeeld. Directeur Carina Hilders van Reinier de Graaf: “De score in Elsevier bevestigt hiermee opnieuw dat ons ziekenhuis iedere dag weer de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment voor de patiënt levert.”

Elsevier is kritischer op het onderdeel veiligheid. Het ziekenhuis voert enkele operaties minder vaak uit dan de gestelde norm. Daarom is de beoordeling op dit onderdeel lager. Reinier de Graaf wil door nog beter samen te werken binnen de Reinier Haga Groep afspraken maken, zodat de gestelde normen wel behaald worden. Ook op het gebied van patiëntgerichtheid is er volgens Elsevier nog ruimte voor verbetering. Door de toename in zorgvraag is het lastig om de wachtlijsten te verkorten. Daarom zoekt het ziekenhuis oplossingen door samen te werken met andere zorgaanbieders in de regio. 

Indicatoren

In totaal beoordeelde Elsevier 89 ziekenhuislocaties aan de hand van 799 indicatoren voor de kwaliteit van de zorg. Deze zijn ingedeeld in twee hoofditems: medische zorg en patiëntgerichtheid. Het resultaat is geen ranglijst, maar een vergelijking van ziekenhuizen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Er is gebruikgemaakt van openbare gegevens die ziekenhuizen verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het College voor Zorgverzekeringen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast zijn de volumenormen voor operaties meegeteld, zoals de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten die hanteren.