Reinier de Graaf en Hagaziekenhuis gaan hetzelfde informatiesysteem gebruiken

De Reinier Haga Groep en ChipSoft hebben op 8 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de invoering van de nieuwste versie van het ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) / elektronisch patiëntendossier (EPD) van ChipSoft: HiX. De Reinier Haga Groep kiest daarmee voor een platform met bewezen kwaliteit.

Waarom stapt de Reinier Haga Groep over op ChipSoft HiX?

Het omgaan met alle patiëntengegevens in een ziekenhuis wordt een steeds grotere uitdaging. Steeds meer informatie is digitaal beschikbaar. Om de beste zorg te kunnen leveren, moeten behandelaars te allen tijde direct over de juiste en actuele informatie van een patiënt kunnen beschikken. Bovendien bestaat bij veel patiënten de wens om eenvoudig het eigen dossier en afspraken te raadplegen.

De ziekenhuizen binnen de Reinier Haga Groep maken op dit moment elk gebruik van een eigen EPD. Het HagaZiekenhuis heeft het EPD van SAP met een aantal specialistische deelsystemen. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis maakt gebruik van ChipSoft EZIS, een oudere versie van het ChipSoft EPD.

HiX is één geïntegreerd platform waarin alle werkprocessen rondom de patiënt zijn ondergebracht. Alle onderdelen van het zorgproces zijn in één systeem beschikbaar, van afspraken en EPD, tot medicatie en facturering. HiX heeft zich bovendien bewezen binnen diverse andere grote zorginstellingen in Nederland. De Reinier Haga Groep kiest met HiX dus voor een betrouwbare en toekomstbestendige oplossing.

Betere zorg door het opheffen van drempels tussen informatie

Door dit EPD binnen de Reinier Haga Groep in te voeren, vallen informatiedrempels tussen de ziekenhuizen weg. Behandelaars kunnen daardoor beter samenwerken bij de behandeling van patiënten.

Bovendien gaat de lappendeken van deelsystemen, koppelingen en maatwerkoplossingen tot het verleden behoren. Het EPD is straks op alle afdelingen binnen de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep hetzelfde ingericht. Die uniformiteit zorgt voor minder onderhoud, efficiëntie, betere samenwerking en nog veiliger zorg voor de patiënt.

Bovendien maakt HiX het mogelijk om de patiënt toegang te geven tot zijn eigen medische dossier en afspraken. Zo kan de patiënt meer vanuit huis regelen.

Ingrijpende operatie

De overgang naar het nieuwe EPD is een ingrijpende operatie. HiX wordt om te beginnen in het HagaZiekenhuis geïmplementeerd. Na de installatie van de benodigde apparatuur en software, gaan alle specialismen van het HagaZiekenhuis de komende maanden samen met consultants van ChipSoft het nieuwe EPD inrichten. Over enkele maanden start de opleiding van medewerkers. Na het overzetten van alle gegevens van het oude - naar het nieuwe EPD gaat het systeem vervolgens in voorjaar van 2016 live.

In de loop van 2016 gaat ook het Reinier de Graaf Ziekenhuis over naar HiX. Als de ziekenhuizen op het nieuwe EPD zijn overgestapt, migreren het HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf Ziekenhuis samen naar één EPD.