Reinier de Graaf en Pieter van Foreest gaan intensiever samenwerken

Het Reinier de Graaf ziekenhuis en zorgorganisatie Pieter van Foreest gaan intensiever samenwerken om de zorg rond patiënten te verbeteren. Carina Hilders, directeur van Reinier de Graaf, en Diny de Bresser, voorzitter raad van bestuur van Pieter van Foreest, hebben hiertoe op maandag 25 september een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Het samenwerkingsverband biedt een verbeterde werkwijze tussen Reinier de Graaf en Pieter van Foreest, met als doel om patiënten de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats te geven. Hierbij kan gedacht worden aan snelle toegang voor patiënten vanuit het ziekenhuis tot verpleegkundige thuiszorg, een tijdelijk verblijf in een zorglocatie van Pieter van Foreest of revalidatiezorg. De zorg in de keten wordt beter op elkaar afgestemd met als resultaat de juiste zorg voor de patiënt. Daarnaast zorgt deze vernieuwde samenwerking ervoor dat in het ziekenhuis meer bedden beschikbaar zijn voor patiënten die acute ziekenhuiszorg nodig hebben. 

Ook het voorkomen van onnodige (her)opnames of bezoeken van kwetsbare ouderen aan de spoedeisende hulp is in dit samenwerkingsverband opgenomen. De organisaties werken samen in het overplaatsen van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie of een andere zorglocatie. Bijvoorbeeld doorstroming naar de revalidatieafdeling van Pieter van Foreest in Reinier de Graaf ziekenhuis, naar een revalidatie- en herstelcentrum of naar één van de zorglocaties van Pieter van Foreest. Bovendien willen bovenstaande partijen zorgen voor vroegtijdige afstemming met huisartsen om zo crisissituaties voor ouderen zoveel mogelijk te voorkomen.