Reinier de Graaf houdt bijeenkomst over chronisch hoesten op initiatief van patiënt

Eerder deze week is in Reinier de Graaf een goedbezochte bijeenkomst gehouden voor patiënten die last hebben van chronisch hoesten. Wereldwijd lijdt ongeveer 10 procent van de mensen hier onder. Chronisch hoesten heeft veel  lichamelijke, psychische en sociale gevolgen. Tijdens de bijeenkomst kregen patiënten meer te horen over de nieuwste ontwikkelingen omtrent de behandeling van chronisch hoesten. Ook konden de patiënten ondersteuning zoeken bij elkaar.

Het initiatief voor de bijeenkomst komt van Rineke Dronkers-Kruizinga, die zelf last heeft van chronisch hoesten en onder behandeling is in Reinier de Graaf. “Ik vind het geweldig dat een patiënt hier zelf het initiatief voor heeft genomen”, aldus longarts José de Kluijver. “Het is naar mijn weten de eerste keer in Nederland dat een bijeenkomst voor patiënten met chronisch hoesten op deze manier tot stand komt.”

José is samen met KNO-arts Marco Franken en gespecialiseerd (hoest)logopedisten Heleen van Woudenberg en Marjolein Frelier werkzaam op de Hoestpoli van Reinier de Graaf, één van drie hoestpoli’s in Nederland. Op deze poli worden patiënten behandeld die last hebben van chronisch hoesten. Bij 80 procent van de mensen wordt het chronisch hoesten naar tevredenheid verminderd of verholpen. Er blijft echter een groep patiënten over waarbij dit op dit moment niet mogelijk is.

“Juist voor deze groep patiënten kunnen bijeenkomsten als deze echt helpen”, aldus De Kluijver. “De impact van chronisch hoesten op iemands leven mag echt niet onderschat worden. Gemiddeld hoest onze groep patiënten zeven jaar lang, elke dag. Op de Hoestpoli helpen we hen onder meer door middel van hoestlogopedie, een belangrijke therapie voor de behandeling van chronisch hoesten. Daarnaast gaat Reinier de Graaf mogelijk meedoen aan een farmaceutische studie met een specifiek anti-hoestmedicijn, een onderwerp dat ook tijdens de bijeenkomst ter sprake kwam.”

Van links naar rechts initiatiefneemster Rineke Dronkers-Kruizinga, logopedist Heleen van Woudenberg en longarts José de Kluijver.