Reinier de Graaf krijgt keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Reinier de Graaf bewijst op 15 verschillende kwaliteitsaspecten dat de organisatie van de zorg, de inrichting en de toegankelijkheid van het ziekenhuis optimaal is afgestemd op ouderen. Hiervoor kennen ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG ons op 1 oktober het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2013 toe.

Doel van het keurmerk is om de zorg- en dienstverlening aan patiënten van zeventig jaar en ouder met twee of meer aandoeningen te verbeteren. Slechts een derde van de Nederlandse ziekenhuizen komt in aanmerking voor het keurmerk. In de Haagse regio mag slechts een ander ziekenhuis zich seniorvriendelijk noemen.

Aandacht voor 70-plussers

In het Reinier de Graaf is bijzondere aandacht voor 70-plussers. Kenmerkend daarvoor is de holistische werkwijze rondom ouderenzorg. Geriater Hester Boomkens: “Ouderen hebben vaak meer aandoeningen en problemen tegelijkertijd.  Meestal gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. We nemen daarom het hele plaatje onder de loep. Hiervoor werken bij ons verschillende specialismen, zowel medisch als paramedisch, nauw samen.”

Oudere patiënten worden gedurende de gehele opname gescreend op delier, decubitus, ondervoeding en pijn. Ons ziekenhuis beschikt bovendien over speciale ‘huiskamers’. Hier kunnen ouderen tv kijken, tijdschriften lezen en een spelletje te doen. Ze eten gezamenlijk en worden daarbij gestimuleerd.  Door hen te activeren en een dag- en nachtritme aan te houden,  kan verwardheid worden voorkomen, zijn ze sneller op de been en dus ook sneller beter.

Trots

Boomkens is trots op het behaalde keurmerk: “Dit is de verdienste van collega’s uit de hele organisatie, van zorg- tot facilitaire afdelingen zoals de recepties. Iedereen draagt vanuit zijn of haar discipline bij aan een veilige en gastvrije behandeling van senioren.” Ons expertiseteam kwetsbare ouderen werkt actief aan bewustwording en kennisvermeerdering bij alle collega's in het ziekenhuis die met ouderen werken. Het team bestaat uit een geriater, verpleegkundig specialist geriatrie,  een psychiater, een consultief psychiatrisch verpleegkundige, diëtiste en een geriatrie fysiotherapeut.

Voor de toetsing hebben getrainde seniorscouts onder meer  een mysteriebezoek aan ons ziekenhuis afgelegd. Daarnaast is getoetst op vragen zoals: is er een geriatrieverpleegkundige? Hoe wordt heropname voorkomen? Wat zijn de voorzieningen voor senioren? Op de website http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl  worden de resultaten van het onderzoek getoond.