Reinier de Graaf opent gespecialiseerde traumazorgafdeling voor ouderen

Vandaag (1 maart) heeft het Reinier de Graaf ziekenhuis een Geriatrische Trauma Unit geopend. Deze specialistische zorgafdeling is gericht op de zorg aan ouderen die via de Spoedeisende Hulp (SEH) binnenkomen met een fractuur. Op deze afdeling werken orthopeden en traumachirurgen samen met onder andere klinisch geriaters om naast het behandelen van de fractuur ook te achterhalen wat de oorzaak van de val en daaropvolgende breuk was. Deze multidisciplinaire aanpak resulteert in de beste zorg voor kwetsbare oudere patiënten.

Reinier de Graaf opent op feestelijke wijze de gespecialiseerde traumazorgafdeling samen met oudere patiënten.

Jaarlijks komen er meer dan 250 oudere patiënten met een heupfractuur binnen op de SEH van Reinier de Graaf. Ook andere botbreuken als gevolg van een val, zoals gebroken polsen, enkels en ellebogen, komen veel voor. Naast de fractuur kampen oudere patiënten vaak met andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en/of dementie. Deze combinatie maakt de zorg voor oudere patiënten complex. 

Op de Geriatrische Trauma Unit is de zorg rondom de patiënt georganiseerd in een team waarin verschillende specialisten samenwerken. Zo bespreken de klinisch geriater, traumachirurg, orthopeed, geriatrisch verpleegkundige en fysiotherapeut gezamenlijk welke behandeling het beste is voor de patiënt. “Vaak is het belangrijk om de patiënt zo snel mogelijk te opereren na een breuk, maar er moet ook gekeken worden of het haalbaar en wenselijk is om de patiënt op dat moment te opereren”, aldus geriater Hester Boomkens. “Ook kijken we of de patiënt gevallen is door bijvoorbeeld krachtverlies in de benen of door duizelingen veroorzaakt door medicatie. Door de oorzaak te achterhalen, kunnen we deze patiënten nog beter helpen.” 

(Na)zorg op maat

Reinier de Graaf wil patiënten de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment bieden. Dit geldt bij uitstek voor de zorg aan kwetsbare ouderen. Vaak gebruiken deze oudere patiënten veel medicijnen en soms zijn zij angstig of in de war. Familieleden van een kwetsbare oudere kunnen daarom in overleg blijven slapen op de patiëntenkamer om ervoor te zorgen dat de patiënt zich veilig en prettig voelt in het ziekenhuis.

Ook na de operatie monitort het specialistenteam van de Geriatrische Trauma Unit het herstel van de patiënt gezamenlijk. Hierbij kijken zij naar de zelfredzaamheid en de thuissituatie van de patiënt. Zo kan de patiënt thuis revalideren met ondersteuning van thuiszorg en fysiotherapie of gaat hij of zij naar een verpleeghuis. Als het gaat om patiënten die al in een verpleeghuis wonen, vindt overleg plaats met de betrokken specialist ouderengeneeskunde. 

Samenwerking buiten de ziekenhuismuren

Boomkens: “Voor de zorg aan kwetsbare ouderen is het belangrijk dat we ook contact hebben met huisartsen, verpleeghuizen en de familie van patiënten. Door een goede communicatie en samenwerking kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat een oudere naar het juiste verpleeghuis gaat zodra dit nodig is. Huisartsen kunnen ons hierbij helpen door al in een vroeg stadium te signaleren wanneer er sprake is van een kwetsbare oudere. Denk hierbij aan oudere patiënten die meerdere aandoeningen hebben en zelfstandig wonen.”